Kodėl derantis dėl sutarties pakeitimo yra verta įtraukti arbitražinę išlygą? | COVID-19

23.03.2020 Kodėl derantis dėl sutarties pakeitimo yra verta įtraukti arbitražinę išlygą? | COVID-19

Apžvalgos autoriai - vyresnysis teisininkas Dr. Tadas Varapnickas ir jaunesnioji teisininkė Eglė Masytė.

Dėl COVID-19 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės taikomų apribojimų, verslo subjektai susiduria su iššūkiais vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Vienas iš sprendimų – šalių derybos dėl sutarčių sąlygų pakeitimo taip, kad jos atitiktų šiandienos realijas.

Derantis dėl sutarčių pakeitimo, yra verta apsvarstyti ir galimybę susitarti dėl ginčų sprendimo arbitraže tam, jog kilus nesutarimui jis būtų sprendžiamas efektyviau. Pagrindiniai arbitražo privalumai lyginant su teisminiu bylos nagrinėjimu yra šie:

  • Arbitražas yra greitas ginčo sprendimo būdas – įprastai arbitražo teismas priima galutinį sprendimą per 6-12 mėnesius, kai tuo metu teisme tiek trunka tik procesas pirmosios instancijos teisme;
  • Arbitražo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas bei gali būti pateiktas vykdymui nedelsiant. Tuo tarpu teismo priimtas sprendimas dar gali būti skundžiamas tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka;
  • Arbitražas yra pagrįstas šalių valia ir susitarimu. Šalys pačios sprendžia kas bus arbitrais jų byloje, jų skaičių ir jiems keliamus reikalavimus (pavyzdžiui, atitinkamos srities profesionalas); arbitražo vietą; tvarką bei kt. Tuo tarpu teisme bylą pagal griežtai nustatytas civilinio proceso taisykles nagrinėja valstybės paskirtas teisėjas, kuris nebūtinai yra tos srities ekspertas;
  • Arbitražas yra privatus ir konfidencialus: neatskleidžiamas nei ginčo faktas, nei šalys ir (ar) dalykas. Tuo tarpu teisme bylos nagrinėjamos viešai.

TGS komanda yra pasirengusi Jums padėti arbitražinių išlygų sudarymo bei visais kitais su arbitražu susijusiais klausimais.