Koronaviruso infekcijos valdymo priemonės vaistinėse | COVID-19

18.03.2020 Koronaviruso infekcijos valdymo priemonės vaistinėse | COVID-19

Komentaro autorius - teisininkas Rokas Kazakevičius.

2020 m. kovo 16 d. sveikatos apsaugos ministras patvirtino COVID-19 valdymo priemonių vaistinėse sąrašą.

Viena daugiausiai problemų praktikoje galinti sukelti priemonė – draudimas vaistinėms naudoti bet kokias pardavimų skatinimo priemones, tokias kaip akcijas, nuolaidų valandas ir kt., kurios didina gyventojų srautus vaistinėse – įsigaliojo 2020 m. kovo 18 d.

Mūsų vertinimu, ši nuostata neatima iš vaistinių galimybės taikyti nuolaidas vaistiniams preparatams ir vaistinių prekėms, tol kol šių taikymas nedidins gyventojų srautų vaistinėse. Tačiau nuolaidų taikymas vaistinėse tampa iššūkiu. Kadangi kiekvieną kartą prieš taikant nuolaidas vaistinės veiklos licencijos turėtojas privalo įsivertinti ar nuolaidos ir (ar) pasirinkti informacijos teikimo būdai apie nuolaidas neskatins gyventojų susibūrimų vaistinėse, o tai padaryti karantino kontekste yra sudėtinga dėl pasikėtusių gyventojų poreikių.

Rekomenduojame vaistinės veiklos licencijų turėtojams prieš taikant nuolaidas ir komunikuojant apie jas visuomenei:

  • įsivertinti ar konkreti prekė ar vaistinis preparatas karantino kontekste neturi didelės paklausos (pvz., dezinfekcinės priemonės, maisto papildai ir t. t.), o apie tokią paklausą turinčioms prekėms taikomas nuolaidas visuomenei komunikuoti itin nuosaikiai;
  • visas nuolaidas vaistinėse taikyti ilgesnį laiko tarpą (atsisakant trumpalaikių akcijų);
  • stebėti gyventojų srautus vaistinėse ir skubiai reaguoti kilus įtarimams, kad pritaikius nuolaidą tam tikroms vaistinių prekėms ar vaistiniams preparatams gyventojų skaičius konkrečioje vaistinėje ar vaistinėse ženkliai padidėjo.

Kitos COVID-19 valdymo priemonės vaistinėse įsigaliojusios 2020 m. kovo 16 d.:

  • draudžiama parduoti (išduoti) gyventojams daugiau kaip po vieną to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos nereceptinio vaistinio preparato išorinę pakuotę vieno apsipirkimo metu;
  • draudžiama vaistinėse dirbti darbuotojams, grįžusiems iš užsienio valstybių, ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, izoliacijos laikotarpiui, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
  • privaloma užtikrinti galimybę vaistinės darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.), o esant poreikiui ir dažniau, kruopščiai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;
  • privaloma užtikrinti galimybę dažniau nei įprastai valyti dažniausiai liečiamus paviršius (durų rankenas, turėklus, krepšių, vežimėlių rankenas ir t.t.) ne tik drėgnu būdu, bet naudoti specialias dezinfekcines medžiagas. Užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją remiantis parengtomis rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“;
  • privaloma užtikrinti, kad vaistinių darbuotojai būtų supažindinti su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinėmis priemonėmis, yra apmokyti tinkamai spręsti su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) susijusias situacijas, kurios gali pasitaikyti karantino metu.

Pilną COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaistinėse sąrašą galite rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3aa78c0678211eabee4a336e7e6fdab