Lietuvos bankas siūlo naują bendradarbiavimo su rinkos dalyviais formą

16.11.2017 Lietuvos bankas siūlo naują bendradarbiavimo su rinkos dalyviais formą

Mantas Gofmanas, advokatų kontoros TGS Baltic advokatas

Lietuvos bankas parengė Vertinamųjų vizitų nuostatų projektą. Projektų siūloma įvesti naują Lietuvos banko bendradarbiavimo su jo prižiūrimais rinkos dalyviais formą – vertinamuosius vizitus („Vizitai“).

Vizitų tikslai būtų informacijos apie subjekto veiklą surinkimas, analizė ir sisteminimas, susipažinimas su jo vykdomais procesais, subjekto pateiktos ar kitos informacijos apie subjektą vertinimas, rekomendacijų, konsultacijų ir metodinės pagalbos subjektui teikimas. Kitaip tariant, vizitais nebūtų laikomi šiuo metu Lietuvos banko atliekami subjektų veiklos patikrinimai (inspektavimai, tyrimai), ir jais nebūtų siekiama nustatyti prižiūrimų subjektų veiklos trūkumų arba ištirti, kaip jie laikosi taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Manytina, kad patvirtinus siūlomą naują Lietuvos banko veiklos formą, turėtų būti paskatinta glaudesnė Lietuvos banko ir jo prižiūrimų subjektų partnerystė ir bendradarbiavimas, kuomet rinkos priežiūrą vykdanti institucija ne tik besąlygiškai baudžia už netinkamą reguliacinių reikalavimų vykdymą, tačiau pirmiausia teikia su tuo susijusias metodines rekomendacijas, konsultacijas ir kt. pagalbą. Taigi ši iniciatyva sveikintina, jei Vizitais iš tiesų bus priartėta prie tokių tikslų įgyvendinimo, ir jei jie netaps papildomu galimu biurokratiniu procesu, kurių gali imtis priežiūros institucija rinkos dalyvių atžvilgiu.

Pagal siūlomą projektą subjektas apie Vizitą turės būti informuojamas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Vizito trukmė – ne ilgesnė kaip 5 darbo dienos. Lietuvos banko tarnautojams atlikus Vizitą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turės būti parengta ir tikrintam subjektui pateikta Vizito pažyma. Tuo atveju, jei joje būtų pateikiamos tam tikros rekomendacijos, subjektas Lietuvos bankui per 20 darbo dienų nuo jų gavimo turės pateikti informaciją apie veiksmus ir priemones, kurių jis planuoja imtis, kad būtų įgyvendintos rekomendacijos.