Medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalga (2018 07 04 - 2018 09 17)

18.09.2018 Medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalga (2018 07 04 - 2018 09 17)

Pateikiame medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalgą, apimančią laikotarpį nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2018 m. rugsėjo 17 d.

MEDICINOS SRITIS

TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI: 

Pakeistas suaugusio žmogaus gaivinimo standartas

Teisės akto pakeitimai įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Pakeistos priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų bazinės kainos

Teisės akto pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 13 d.

Atnaujintos Lietuvos medicinos normos

Atnaujintų Lietuvos medicinos normų sąrašas: (i) „Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; (ii) „Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; (iii) „Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

Teisės aktų pakeitimai įsigalioja 2018 m. liepos 24 d. , 2019 m. sausio 1 d. , 2018 m. gruodžio 1 d.

Pakeisti licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai

Pateikiame keleto esminių pakeitimų aprašymus: (i) Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše esančios nuorodos į nebegaliojančius sveikatos apsaugos ministro įsakymus, pakeičiamos į galiojančias; (ii) Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše kai kurios nurodytos paslaugos nėra suderintos su šias paslaugas reglamentuojančių bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų nuostatomis. Pakeitimu šie neatitikimai yra ištaisomi; (iii) pakeitimu Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše įtvirtinamas ambulatorinių medicinos paslaugų skirstymas į pirmines, antrines ir kitas; (iv) pakeitimu savo prigimtimi labiau bendros paslaugos (pvz.: slauga ir akušerija) perkeliamos iš Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo į Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

Teisės akto pakeitimai įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Pakeista Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudėtis 

Teisės akto pakeitimai įsigaliojo 2018 m. liepos 14 d.

Šeimos gydytojams suteikta teisė skirti ir keisti vaistus lengvos ir vidutinio sunkumo stadijos lėtinei obstrukcinei plaučių ligai gydyti

Teisės akto pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI:

Siūloma atnaujinti Lietuvos medicinos normą MN 14:2018 „Šeimos gydytojas“

Esminiai siūlomi pakeitimai:

(i) atskirti: a) skubaus reagavimo reikalaujančias būkles, kurias šeimos gydytojas turi gebėti įtarti ir laiku nusiųsti specializuotai pagalbai; b) būkles, kurias diagnozuoti šeimos gydytojui nepakanka arba kompetencijos, arba priemonių, bet jis gali gydyti po specialisto konsultacijos; ir c) susirgimus, priskiriamus šeimos gydytojo kompetencijai, išliekant galimybei konsultuotis su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais; (ii) pataisyti šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamų būklių sąrašą, atsisakant tų susirgimų, kurių šeimos gydytojas neturi galimybės diagnozuoti ir gydyti bei papildant dažnai pasitaikančiomis būklėmis, kurių nėra šiuo metu galiojančioje medicinos normoje, bet kurias šeimos gydytojas pagal savo kompetenciją gali diagnozuoti ir gydyti (pvz. migrena, šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija, Laimo liga ir kt.); (iii) atsisakyti kliniškai mažai reikšmingų laboratorinių tyrimų, bei įtraukti naujų.

Siūloma nustatyti naujas sveikatos priežiūros specialistų pareigas, susijusias su visuomenės saugumo užtikrinimu

Teisės akto pakeitimo projektu siūloma įtvirtinti gydytojo profesinę pareigą pranešti Lietuvos policijai, jei psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento elgesys kelia įtarimų, kad jis savo veiksmais ar neveikimu gali padaryti žalos visuomenės saugumui, kitų žmonių sveikatai, gyvybei ir (ar) turtui.

Įstatymo pakeitimo projekto rengėjų teigimu teisėsaugos institucijos, iš anksto gavusios informaciją apie asmenis, kurie dėl psichikos ir elgesio sutrikimų gali imtis smurtinių veiksmų, turės daugiau galimybių užkardyti nusikalstamas veikas, tarp jų ir rengiamas teroristiniais tikslais.

Įstatymo projektas parengtas, atsižvelgiant į Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektu (registracijos Nr. XIIIP-2075) siūlomas naujas teisinio reguliavimo nuostatas. 

Parengtas Brangiau kainuojančių paslaugų, medžiagų ir procedūrų kainų skirtumo apmokėjimo tvarkos aprašo projektas

Teisės akto projektu siūloma reglamentuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasiūlytų pagal apdraustojo sveikatos būklę reikalingų paslaugų, medžiagų (vaistai, medicinos priemonės (prietaisai), medicinos pagalbos priemonės, ortopedijos techninės priemonės ir kiti vienkartiniai gaminiai) ir procedūrų bei apdraustojo, turinčio teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ar jo atstovo pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, savo iniciatyva, gydytojui rekomendavus, pasirinktų brangiau kainuojančių paslaugų, medžiagų ir procedūrų kainų skirtumo nustatymo ir apmokėjimo tvarką.

 Numatoma projekto įsigaliojimo data 2019 m. sausio 1 d.

Parengtas Skubiosios medicinos pagalbos kokybės ir prieinamumo gerinimo 2018–2025 metų veiksmų plano projektas

Veiksmų plane keliami uždaviniai: (i) gerinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimą ir valdymą, racionaliai paskirstant pacientų srautus: esant nežymiems sveikatos sutrikimams, skubioji medicinos pagalba teikiama arti gyvenamosios vietos, sudėtingais atvejais – daugiaprofilinių ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose; (ii) gerinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybę, atsižvelgiant į įrodymais pagrįstas tarptautines rekomendacijas ir gerąją užsienio šalių patirtį; (iii) skatinti inovacijas, pažangių technologijų diegimą skubiosios medicinos pagalbos srityje; (iv) nustatyti efektyvią skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo tvarką, skatinančią mažinti nepagrįstą hospitalizaciją.

Apžvalgą parengė advokatų kontoros TGS Baltic teisininkai Audronė Katiliūtė ir Rokas Kazakevičius bei stažuotoja Austėja Radžvilaitė.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-1008 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-792 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 121:2007 „Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-969 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. V-676 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 29:2004 „Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2001 „Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-788 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1449 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. V-917 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-694 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos medicinos normos MN 14:2018 „Šeimos gydytojas“ projektas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 10 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Brangiau kainuojančių paslaugų, medžiagų ir procedūrų kainų skirtumo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Skubiosios medicinos pagalbos kokybės ir prieinamumo gerinimo 2018–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ projektas.