Metams pasibaigus – reikšmingiausių reguliavimo pakeitimų farmacijos ir sveikatos sektoriuose apžvalga

22.01.2020 Metams pasibaigus – reikšmingiausių reguliavimo pakeitimų farmacijos ir sveikatos sektoriuose apžvalga

2019 m. buvo gausūs naujo reguliavimo sveikatos ir farmacijos teisės sektoriuose. Ryškiausius pasikeitimus ir jų reikšmę apžvelgia TGS Baltic vyriausioji teisininkė Erika Žigutė.

LVAT nusprendė, kad reikšmingi sveikatos apsaugos ministro sprendimai dėl vaistų kompensavimo viršija jo kompetenciją.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pasakė, kad esmines verslo subjektų ir pacientų teises / ribojimus numatantis reguliavimas turi būti priimtas įstatymų lygmeniu. Po LVAT sprendimo dalis ministro įsakymais nustatyto reguliavimo buvo perkelta į aukštesnės galios teisės aktus arba pateiktos su tuo susijusios iniciatyvos, t.y. dalis reguliavimo, tikėtina, savo turiniu išliks nepakitusi. Vis dėlto, LVAT sprendimas turėtų paskatinti suinteresuotus asmenis kritiškai vertinti aktualų reguliavimą ir dažniau inicijuoti interesų gynimą.

Įsigaliojo nauja paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo tvarka – naujasis žalos be kaltės modelis.

Naujo reguliavimo esminės nuostatos: 1) pacientas dėl žalos atlyginimo ir toliau turės kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją; 2) priimant sprendimą atlyginti žalą nebus vertinama specialisto kaltė; 3) vietoje privalomojo civilinės atsakomybės draudimo gydymo įstaigos mokės įmoką į VLK administruojamą sąskaitą, iš kurios pacientui bus atlyginama žala; 4) gydymo įstaigos neturės regreso teisės į specialistą (išskyrus tam tikrus atvejus).

Receptinių vaistų įsigijimas internetu – galioja, bet neveikia.

Galiojančios Farmacijos įstatymo nuostatos dėl receptinių vaistų įsigijimo internetu praktikoje neveikia, nes sveikatos apsaugos ministras nėra priėmęs tvarkos, kuri įgyvendintų susijusį reguliavimą. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad receptiniai vaistai internetu būtų parduodami centralizuotų būdu – per e.sveikatos sistemą. Reikia sulaukti, kaip naujas reguliavimas bus įgyvendintas ir ar bus užtikrintos visų suinteresuotų asmenų teisės ir interesai.

2020 m. gegužės 26 d. įsigalioja naujas medicinos priemonių reguliavimas.

Naujas reguliavimas aktualus visiems medicinos priemonių rinkos dalyviams – gamintojams, importuotojams, platintojams, sveikatos priežiūros įstaigoms. Svarbu, kad į naują medicinos priemonių reguliavimo sritį įtrauktos naujos produktų grupės, pavyzdžiui, įvairios estetinių procedūrų priemonės. Rinkos dalyviai turėtų susipažinti su nauju reguliavimu ir užtikrinti savo veiklos atitiktį iki reglamentų įsigaliojimo.

Bus reitinguojamos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Viešai bus matomi rodiklių rezultatai, kurie pacientams rodys teikiamų paslaugų kokybę. Kitas reitingavimo tikslas – nuo reitingų priklausys ir įstaigoms skiriamas papildomas finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už gerus darbo rezultatus bei skatinamieji priedai už tam tikrų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų atlikimą.

Įsigaliojo nauji reikalavimai farmacijos bendrovėms dėl perleistų verčių deklaravimo.

Farmacijos įstatyme iš esmės išplėstas sąrašas atvejų, kada farmacijos bendrovės turės VVKT pateikti informaciją apie sveikatos priežiūros ir farmacijos sektoriaus atstovams perleistas vertes. Farmacijos bendrovėms reikėtų įsivertinti poreikį pasikoreguoti susijusius veiklos dokumentus, visų pirma užtikrinant atitikimą duomenų apsaugos reikalavimams.

Pasikeitė odontologų licencijavimo tvarka.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. licencijas išduodanti institucija bus ne Odontologų rūmai, o Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Su nauju reguliavimu susiję teisės aktai turi būti priimti iki įstatymo įsigaliojimo – tikėtina, kad naujo reguliavimo šioje srityje dar atsiras, todėl atitinkamas paslaugas teikiantys specialistai turėtų jį sekti.