Pagrindiniai bankroto procesų iniciatoriai 2020 I ketvirtį

01.06.2020 Pagrindiniai bankroto procesų iniciatoriai 2020 I ketvirtį

Komentaro autorė - asocijuotoji partnerė Žydrūnė Stuglytė

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), tačiau bankroto procesų iniciatorių tai reikšmingai nepakeitė. Kaip ir ankstesniais metais aktyviausios buvo VSDFV ir VMI, per 2020 m. I ketvirtį inicijavusios atitinkamai 40 proc. ir 25,6 proc. visų bankroto bylų. Kiti bankroto procesų iniciatoriai pasiskirstė taip: kiti įmonės kreditoriai - 14,6 proc.; įmonių vadovai - 11,2 proc.; savininkai - 6,4 proc.; įmonės darbuotojai - 2 proc.

2020 m. I ketvirtį palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu matyti, kad 38,7 proc. aktyviau bankroto procesus inicijavo  kiti įmonės kreditoriai. Tai rodo, kad kreditoriai tampa aktyvesni gindami savo interesus sunkumų turinčių verslo partnerių atžvilgiu. Kartu tai indikuoja, kad įmonių vadovai turėtų tapti patys aktyvesni inicijuodami bankroto procesus ir nelaukdami, kol dėl bankroto bylos iškėlimo kreipsis kreditoriai. Tik tokiu būdu įmonės vadovai išvengs galimos atsakomybės taikymo už pavėluotą įmonės bankroto proceso inicijavimą.

 Kontaktinis asmuo:

Karolina Gasparke BW580

Karolina Gasparkė
Vyresnioji teisininkė
karolina.gasparke@tgsbaltic.com

 

Nemokumo sprendimų komanda:  

Zydrune Stuglyte bw 2 v2

Žydrūnė Stuglytė        Asocijuotoji partnerė 

Marius Brasiunas bw 2 v2

  Marius Brasiūnas      Asocijuotasis partneris

Vytis Grybauskas bw 2 v2

 Vytis Grybauskas             Teisininkas

Agata Zimariovaite BW580

 Agata Zimariovaitė     Jaunesnioji teisininkė

Beatrice Stiopinaite BW580

 Beatričė Stiopinaitė      Jaunesnioj teisininkė

Lukas Radzevicius BW580

 Lukas Radzevičius           Teisininkų padėjėjas