Paskelbtas laikinas kredito įsipareigojimų moratoriumas juridiniams asmenims

24.04.2020 Paskelbtas laikinas kredito įsipareigojimų moratoriumas juridiniams asmenims

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė.

Finansų ir kredito institucijos, kurias jungia Lietuvos bankų asociacija (LBA), prisidėdamos prie pagalbos nuo COVID-19 nukentėjusiam šalies verslui, 2020 m. balandžio 23 d. pasirašė laikiną kredito įsipareigojimų moratoriumą juridiniams asmenims.

Šį moratoriumą skelbia AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, Lietuvos centrinė kredito unija ir jos finansinė grupė, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrius, UAB Medicinos bankas, "OP Corporate Bank plc" Lietuvos filialas, UAB "OP Finance", AB SEB bankas, „Swedbank“ AB, AB „Šiaulių bankas“.

Bendru moratoriumu LBA nariai įsipareigojo, nekeisdami sutarčių sąlygų ir palūkanų, iki 6 mėnesių atidėti paskolų mokėjimus įmonėms. Moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių suma vienai įmonių grupei sudaro iki 5 mln. eurų.

Klientas, kuriam taikomi atidėjimai pagal šį moratoriumą, turi atitikti šiuos kriterijus:

  • neturėti reikšmingo (daugiau nei vieną kartą ir ilgiau nei 30 dienų) įsipareigojimų vykdymo vėlavimo finansų įstaigoms per pastaruosius vienerius metus iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino dėl COVID-19. Tuo pačiu kredito įstaiga turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti kliento vėlavimus vykdyti savo įsipareigojimus kitiems kreditoriams;
  • nebūti pripažintas nemokiu, jam nepritaikytos restruktūrizavimo priemonės;
  • juridinio asmens nuosavas kapitalas (kai taikytina tam tikros rūšies juridiniam asmeniui) už 2019 finansinius metus yra teigiamas;
  • nurodyti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį.

Kredito įstaiga gali reikalauti papildomos informacijos, įrodančios COVID-19 pandemijos įtaką kliento gebėjimams vykdyti savo įsipareigojimus bei atitikti moratoriumo kriterijus.

Klientui, pasinaudojusiam kredito įstaigos šiuo moratoriumu suteiktu paskolos grąžinimo atidėjimu, bet kokie kliento lėšų mokėjimai jo akcininkui, dalininkui, savininkui (-ams) ir/ar su jais susijusiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, dividendų mokėjimai, paskolų grąžinimai ar suteikimai) paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu ir 6 mėnesius po atidėjimo termino pabaigos yra negalimi be atidėjimą suteikusios kredito įstaigos sutikimo.

Atidėjimo laikotarpiu kredito įstaiga klientui laikinai netaikys klientui nustatytų sutartinių finansinių rodiklių ir kitų įsipareigojimų (angl. financial covenants) (įskaitant, bet neapsiribojant, skolos padengimo rodiklio (DSCR), teigiamos nuosavybės (equity), finansinės skolos/EBITDA (DEBT/EBITDA) santykio ir/ar kt.).

Moratoriumas netaikomas kredito sutartims be fiksuoto kredito grąžinimo grafiko (įskaitant kredito liniją/limitą, sąskaitos kredito perviršio limitą, kuriuose nėra privalomai mažėjančio panaudojimo limito).

Moratoriumas įsigalioja 2020 m. balandžio 24 d. ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d.

Egle Neverbeckiene BW580

Eglė Neverbickienė
Vyresnioji teisininkė
egle.neverbickiene@tgsbaltic.com