Paskolos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui

17.04.2020 Paskolos nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė.

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) pasirašė pirmąją sutartį su sutelktinio finansavimo platforma „FinBee Verslui“ dėl lengvatinių  paskolų labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams finansuoti. Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų, kurių veikla paskelbus karantiną buvo sustabdyta arba kurių apyvarta krito daugiau kaip 60 proc., į „FinBee Verslui“ dėl paskolų galės kreiptis nuo balandžio 17 dienos.

Kas gali kreiptis dėl paskolos?

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams išduodamos tiems SVV subjektams, kurių veikla dėl paskelbto karantino visiškai sustojo arba kurių apyvarta dėl tos pačios priežasties  nukrito 60 proc. ir daugiau. Pagrindinė jų paskirtis – suteikti verslui apyvartinių lėšų šaltinį būtinosioms SVV subjekto išlaidoms padengti. Į paskolą pretenduojantys SVV subjektai turi atitikti minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus ir būti išsaugojusios bent 50 proc. darbuotojų, lyginant su š. m. kovo 1 d.

Kur galima kreiptis? 

Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams paskolas išduoda finansų įstaigos, kurios su INVEGA pasirašė sutartį dėl šios priemonės įgyvendinimo. Šiuo metu SVV subjektų atstovai jau gali kreiptis į sutelktinio finansavimo platformą „FinBee Verslui“. Tikimasi, jog paskolas išduodančių finansų tarpininkų ratas plėsis. Nuolat atnaujinamą paskolas teikiančių finansų įstaigų sąrašą galima rasti čia.

Kaip pasiruošti pateikti paraišką?

Paskola siekiančiam pasinaudoti verslui, dar prieš kreipiantis į savo finansuotoją, pirmiausia, reikėtų įsivertinti būtinąsias mėnesio išlaidas – t.y. valstybės nekompensuojamą darbo užmokesčio dalį, komunalinius mokesčius, patalpų ar įrenginių nuomos, transporto ir kitų paslaugų pirkimo išlaidas. Skiriamos paskolos dydis bus nustatomas atsižvelgiant į šias išlaidas. Kreipdamosi į finansų įstaigą, bendrovės šias išlaidas patvirtins vienu dokumentu – deklaracija.

Į paskolą pretenduojantis SVV subjektas taip pat turės pateikti finansinę ataskaitą už 2019 m., paaiškinimą, jog jo apyvarta dėl pandemijos poveikio sumažėjo daugiau kaip 60 proc., SVV subjekto statuso deklaraciją ir kitus būtinųjų išlaidų patyrimą įrodančius dokumentus.

Už kurį laikotarpį bus išmokamos paskolos ir kada reikės jas grąžinti?

Šiuo metu yra numatyta, kad likvidumo paskolos bus išmokamos už laikotarpį nuo kovo 16 d. iki liepos 31 d. Valstybė šias paskolas teikia lengvatinėmis sąlygomis, minimaliomis, beveik nuliui artimomis palūkanomis, kurios priklausys nuo paskolos trukmės: iki 12 mėn. jos sieks 0,1 proc., o nuo 13 iki 36 mėn. – 0,19 proc. Grąžinti paskolą bendrovės galės pradėti praėjus šešiems mėnesiams nuo paskolos išdavimo, įmokas išdėstant per dvejus metus, su galimybe pratęsti dar vieneriems.

Egle Neverbeckiene BW580

Eglė Neverbickienė
Vyresnioji teisininkė
egle.neverbickiene@tgsbaltic.com