Šiaurės Investicijų Bankas maksimaliai padidins paskolas Baltijos šalių verslui | COVID-19

30.03.2020 Šiaurės Investicijų Bankas maksimaliai padidins paskolas Baltijos šalių verslui | COVID-19

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė

COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius padės sušvelninti ir Šiaurės Investicijų Bankas (toliau – NIB), paskelbęs, kad maksimaliai padidins paskolų teikimą Baltijos regiono įmonėms, kurios yra paveiktos krizės. Tokiu būdu, NIB rems ekonomikos stabilizavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse. Paskelbta, kad NIB suteiks paramą tvarioms įmonėms, susidūrusioms su krizės sukeltais trumpalaikiais likvidumo sunkumais. Be to, NIB gali teikti paskolas ir finansų tarpininkams, kurie perskolintų lėšas smulkiam ir vidutiniam verslui, bei suteikti tiesioginį finansavimą didesnėms įmonėms, kurių veikla dėl ekonomikos nuosmukio ženkliai pasunkėjo. Naujomis paskolomis šiuo sunkiu laikotarpiu NIB užtikrintų paramą įmonėms, patiriančioms sunkumus, ir padėtų joms sumažinti dabartinės krizės padarinius. Šios paskolos Baltijos regiono įmonėms – tai dar viena galimybė, kurios dėka krizę verslininkai galės įveikti lengviau.

NIB bendrai valdo Šiaurės ir Baltijos šalys. Banko tikslas - finansuoti projektus, kurie didina produktyvumą ir stiprina aplinkos apsaugą  valstybėse narėse. Bankas taip pat gali padėti savo nariams esant ekonominei krizei. Stiprią NIB ekonominę būklę patvirtina aukščiausi kredito reitingai, įprastinė metinės veiklos apimtis – 3-4 milijardai eurų. 

Kovo mėn. viduryje Europos investicijų bankas (toliau – EIB) taip pat paskelbė apie per finansų tarpininkus planuojamą teikti 40 bilijonų eurų dydžio paramą, kurią sudarys banko garantijos, specialios kredito linijos smulkaus ir vidutinio verslo apyvartiniam kapitalui didinti, specialios vertybinių popierių išpirkimo programos, padėsiančios bankams tinkamai paskirstyti su nukentėjusiam verslui teikiamomis paskolomis susijusią riziką.