Taikydami ES projektų administravimo ir finansavimo taisykles neatsižvelgus į viešųjų pirkimų reguliavimą, projektų vykdytojai vietoj projektų įgyvendinimo palengvinimo gali sulaukti neigiamų finansinių pasekmių | COVID-19

03.04.2020 Taikydami ES projektų administravimo ir finansavimo taisykles neatsižvelgus į viešųjų pirkimų reguliavimą, projektų vykdytojai vietoj projektų įgyvendinimo palengvinimo gali sulaukti neigiamų finansinių pasekmių | COVID-19

Komentaro autorius - Jonas Jastremskas

Lietuvos Respublikos finansų ministras, atsižvelgdamas į situaciją susidariusią dėl COVID-19, 2020-03-23 įsakymu Nr. 1K-75 pakeitė Europos Sąjungos projektų administravimo ir finansavimo taisykles.

Taisyklių 512 p. leidžia projekto vykdytojams mokant išankstinį mokėjimą tiekėjui, kuris yra kontroliuojamas valstybės arba savivaldybės (pavyzdžiui, biudžetinė arba viešoji įstaiga, valstybės arba savivaldybės įmonė ir pan.) nereikalauti iš jo kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos. Jeigu tiekėjas yra privatus juridinis asmuo, reikalavimas dėl kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos netaikomas, jeigu išankstinio mokėjimo suma, jeigu ji numatyta sutartyje, neviršija 10 000 Eur.

Tokio pakeitimo iniciatyva sveikintina, tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šis taisyklių punktas turi būti taikomas įvertinus ir viešųjų pirkimų reguliavimą. Pavyzdžiui, jeigu viešojo pirkimo sutartyje nurodoma, kad tiekėjas išankstinį mokėjimą gauna tik pateikęs kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, tai šio reikalavimo turi būti paisoma, neatsižvelgiant į tai, kad tokia galimybė yra numatyta Finansų ministro patvirtintose taisyklėse.

Jeigu vis dėl to toks mokėjimas būtų atliktas, nepareikalavus sutartyje numatytos garantijos, tai galėtų būti laikoma esminiu viešojo pirkimo sutarties pakeitimu, sutarties ekonominę pusiausvyrą pakeičiant tiekėjo naudai, kaip to nenumatė pradinės sutarties sąlygos, o toks pakeitimas yra draudžiamas (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 4 d. 1 p.).

Atlikus tokį draudžiamą pakeitimą, jis galėtų būti laikomas viešųjų pirkimų pažeidimu, už kurį taikomos finansinės korekcijos ir mažinama skiriamo finansavimo suma.

Taigi projektų vykdytojai naudodamiesi taisyklių 512 p., turėtų nepamiršti ir viešųjų pirkimų reguliavimo, priešingu atveju tai gali turėti neigiamų finansinių pasekmių.