Verslo restruktūrizavimo procesas: Lietuva

02.02.2022 Verslo restruktūrizavimo procesas: Lietuva

Komentaro autoriai: asocijuotasis partneris Marius Brasiūnas ir teisininkas Lukas Radzevičius

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (EBRD) parengė verslo reorganizavimo apžvalgą 38 šalyse, kuriose veikia bankas. TGS Baltic asocijuotasis partneris Marius Brasiūnas ir teisininkas Lukas Radzevičius prisidėjo prie banko parengtos ir išleistos verslo reorganizavimo ataskaitos, pateikdami išsamią informaciją apie restruktūrizavimo procesą ir jo aplinką Lietuvoje: Business Reorganisation Assessment: Lithuania (informacija anglų kalba).

Pagrindinis banko tikslas rengiant leidinį buvo padėti vyriausybėms ir įstatymų leidėjams nustatyti, kur reikalingos ilgalaikės teisinės reformos, norint paskatinti restruktūrizavimo priemonių naudojimą verslo tęstinumui ir apyvartai užtikrinti. Esame tikri, kad TGS Baltic įžvalgos pakeis požiūrį į restruktūrizavimą ir sudarys sąlygas realiam verslo išsaugojimui.

Papildoma informacija anglų kalba: