Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos dėl sutarčių termino galimybių | COVID-19

20.03.2020 Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos dėl sutarčių termino galimybių | COVID-19

Komentaro autorius - teisininkas Jonas Jastremskas 

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) savo tinklalapyje paskelbė „Rekomendacijas dėl sutarčių termino galimybių“, vėliau papildytas „Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui“.

Keičiant viešųjų pirkimų sutartyse nurodytus terminus siūloma vadovautis VPĮ 89 str. 1 d. 1 p., jei pačioje sutartyje yra numatytos aiškios terminų keitimų sąlygos, ir 89 str. 1 d. 3 p.

Dėl VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. nuostatų taikymo klausimų nekylą, tačiau VPT siūlymas, keičiant sutarties terminus, vadovautis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. kelia tam tikrų klausimų:

  • Ši norma yra susieta su piniginiu sutarties pokyčiu įsigyjant papildomus darbus, prekes ir paslaugas. Tą patvirtina ir VPT savo parengtose „Sutarčių keitimo gairėse“, kuriose, be to, kuriose, niekur nenurodo, kad VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. gali būti taikomas keičiant sutarties terminus.
  • Norint taikyti šį pagrindą, turi būti tenkinamos visos trys sąlygos nurodytos normoje.

Natūraliai kyla klausimas, kaip taikyti trečiąja normos dalį, kad, atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės?

Jeigu teigti, kad ji terminų keitimams netaikoma, tai tada formaliai nėra tenkinamas reikalavimas, kad keitimas tenkintų visas tris sąlygas.

Jeigu vis dėl to teigiame, kad ši dalis terminams taikoma, tampa neaiškus jos taikymo tvarka, pvz. sutarties numatytas prekių tiekimo terminas 2 mėn., sutartį reikia pratęsti dar 2 mėn., o tai jau yra 100 proc. lyginant su pradiniu sutarties terminu, todėl toks pakeitimas negalimas arba tokį pakeitimą perkančiajai organizacijai reikėtų dirbtinai skaidyti į du, kad vienas keitimas būtų 50 proc. (1 mėn.) ir antras keitimas būtų 50 proc. (1 mėn.).

Susidariusioje situacijoje, kai tiekėjas dėl esamos situacijos tikrai negali vykdyti viešojo pirkimo sutarties, mano nuomone, geriausia būtų vadovautis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., kuriame nurodoma, kad kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 str. 4 d. Tą nurodo ir pati VPT savo „Sutarčių keitimo gairėse“, pažymėdama, kad vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. nuostata, sutartis gali būti keičiama, kai reikalinga pratęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą.

Ši norma taip pat gali būti taikoma tada, kai šalys susitaria stabdyti sutarties vykdymą, kuris bus atnaujintas išnykus aplinkybėms, dėl kurių atsirado sustabdymas. Kartu galima nustatyti ir sutarties nutraukimo sąlygas, jas detalizuojant, jeigu aplinkybės ilgą laiką neišnyksta arba perkančioji organizacija praranda interesą pirkimo objektu.

Esant tokiai situacijai, viešojo pirkimo sutarties prievolių įgyvendinimo termino pratęsimo sąlygos arba sąlygos dėl sutarties vykdymo sustabdymo negali būti vertinamos, kaip esminis sutarties pakeitimas vadovaujantis VPĮ 89 str. 4 d., nes yra sąlygotas nenumatytų aplinkybių, todėl tokių pakeistų sąlygų perkančioji organizacija pirminėse pirkimo sąlygose net negalėjo numatyti, o tiekėjas, pratęsus terminą, negauna jokios nepagrįstos ekonominės naudos, priešingai, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, patiektas prekes arba atliktus darbus nukeliamas neapibrėžtam laikotarpiui.

Susidariusioje situacijoje VPT rekomendacija yra sveikintina, tačiau, mano nuomone ji turėtų būti grindžiama kita VPĮ norma, kas palengvintų sutarčių keitimą, kartu išvengiant dirbtinio „pritempimo“ prie VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.