ESG

Veiklos sritys ESG

Mes investuojame į tvarumo ir ASV (angl. ESG) klausimus, kad padėtume klientams siekti savo su tvarumo įsipareigojimais susijusių tikslų ir ambicijų.

Rodome pavyzdį. TGS Baltic atitinka tarptautiniu mastu pripažintus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (ISO 14001:2015) ir yra įtraukta tarp geriausių pasaulio advokatų kontorų „Legal 500“ pirmą kartą sudarytame „Green Guide“.

PASLAUGOS

TGS Baltic komanda gali padėti sumažinti ASV riziką ir pagerinti su tuo susijusias verslo galimybes 

RIZIKOS VALDYMAS IR STRATEGINĖS KONSULTACIJOS 

 • Padedame kuriant ir rengiant ASV politiką ir praktiką
 • Kuriame sutartinius mechanizmus ir rengiame ginčų sprendimo sąlygas
 • Konsultuojame reglamentavimo ir bylinėjimosi rizikos klausimais
 • Kuriame su ASV susijusius ataskaitų teikimo įsipareigojimus ir vertiname jų veiksmingumą
 • Vykdome mokymus apie ASV principus, reglamentavimą, klausimus ir įgyvendinimą

PATIKRINIMAS 

 • Vertiname tiekimo grandines ir sandorius, siekiant nustatyti potencialų ASV poveikį ir riziką
 • Tikriname projektus, sandorius ir skolinimą ASV aspektu
 • Konsultuojame dėl ASV rizikos mažinimo vykdant įmonių įsigijimų ir susijungimų sandorius

TVARUS FINANSAVIMAS 

 • Konsultuojame visais tvaraus finansavimo aspektais, įskaitant įmonių žaliąsias paskolas ar obligacijas, su tvarumu susietas obligacijas, žaliuosius fondus, tvaraus tiekimo grandinių finansavimą
 • Konsultuojame dėl atsinaujinančios energetikos finansavimo projektų ir juos rengiame
 • Konsultuojame dėl infrastruktūros projektų, kitų klimato kaitos poveikį švelninančių inovacijų ir projektų finansavimo bei jų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir atliekame tokio finansavimo ir atitikties vertinimą

GINČŲ SPRENDIMAS 

 • Nustatome ginčų teisme riziką ir jos mažinimo galimybes
 • Atstovaujame klientams reguliavimo institucijose, teismuose dėl su aplinkos apsauga susijusių pretenzijų

SKAIDRIOS IR ĮTRAUKIOS DARBO VIETOS 

 • Konsultuojame dėl darbuotojų teisių ir darbo santykių
 • Konsultuojame sveikatos ir saugos darbe klausimais
 • Konsultuojame dėl įvairovės, įtraukties ir atlyginimų politikos dokumentų ir juos rengiame

TIEKIMO GRANDINĖS 

 • Dalyvaujame rengiantis žaliesiems viešiesiems pirkimams  
 • Vertiname tiekimo grandines ir viešųjų pirkimų procesus siekiant užtikrinti, kad jais būtų tinkamai sprendžiami ASV prasme svarbūs klausimai
 • Konsultuojame produktų ženklinimo ir rinkodaros klausimais
 • Konsultuojame dėl sankcijų taikymo ir laikymosi  
 • Konsultuojame dėl konkurencijos taisyklių laikymosi bendradarbiaujant su kitais rinkos dalyviais siekiant užtikrinti ASV įsipareigojimų vykdymą ir ASV tikslų pasiekimą, rengiame atitinkamus sutartinius susitarimus

EFEKTYVŪS NEKILNOJAMOJO TURTO IR INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

 • Konsultuojame aplinkos leidimų klausimais
 • Konsultuojame dėl efektyvumo reikalavimų pastatams ir statyboms