Akcininkų ginčai

Įmonių teisė Akcininkų ginčai

Nuolat konsultuojame fizinius asmenis, įmones, bendroves, ūkines bendrijas ir kitas organizacijas, siekiant išvengti akcininkų nesutarimų, padedame juos spręsti ir atstovaujame sprendžiant akcininkų nesutarimus teisme.

Net ir menkiausi tinkamai neišspręsti akcininkų ginčai trikdo įmonės veiklą ir kelia grėsmę jos gerovei. Pirmenybę visuomet teikiame deryboms, padedančioms išspręsti problemas lanksčiai ir kūrybiškai. Tačiau atsižvelgdami į kliento poreikius esame pasirengę bylinėtis ryžtingai, kietai ir agresyviai.

Mes konsultuojame dėl akcininkų sutarčių sudarymo, sprendžiame tarp akcininkų kilusius ginčus nuo jų atsiradimo pradžios iki bylinėjimosi aukščiausios instancijos teismuose. Esame konsultavę tiek reikšmingose su akcininkų ginčais susijusiose didžiausių Baltijos valstybių bendrovių bylose, tiek asmeniniais klausimais, kurie sprendžiami įvairiais neteisminiais taikiais susitarimais.

 

Išskirtiniai projektai

 • 15.05.2019

  Konsultavo ir atstovavo įmonei, jos generaliniam direktoriui ir akcininkui, valdančiam 50% akcijų, keliose civilinėse bylose

  TGS Baltic konsultavo ir atstovavo įmonei, jos generaliniam direktoriui bei 50% akcijų valdančiam akcininkui keliose civilinėse bylose, kurias inicijavo kitas 50% akcijų valdantis akcininkas. Taip pat konsultavo ir atstovavo kompanijai bei jos atstovams bylose dėl nesąžiningos konkurencijos ir bendrovės konfidencialios informacijos apsaugos, akcijų išpirkimo, žalos atlyginimo ir įmonės veiklos tyrimo. 

Pripažinimas

 • Chambers and Partners

  „Energinga, greita ir patikima komanda.“

  Chambers and Partners
 • Chambers and Partners

  Vidmantas Drizga gerai žinomas dėl patirties, sukauptos sprendžiant akcininkų ginčus ir vykdant su vertybiniais popieriais susijusius įgaliojimus. Klientų vertinimu tai – „absoliučiai geriausias patarėjas su akcininkais susijusiais klausimais. Jis – ryški figūra šioje rinkoje.“

  Chambers and Partners
 • Chambers and Partners

  "Komanda visada randa mums laiko – rimti ir skubūs reikalai atliekami nedelsiant." 

  Chambers and Partners

Komandos nariai

Pagrindiniai kontaktai