Darbo teisė

Įmonių teisė Darbo teisė

„Ši komanda pajėgi konsultuoti pačiais įvairiausiais su darbo santykiais susijusiais klausimais, padeda spręsti žmogiškųjų išteklių valdymo, darbuotojų atleidimo ir duomenų apsaugos klausimus.“ (Chambers Europe)

Nesvarbu, kokiame verslo sektoriuje bedirbtumėte, personalo valdymo klausimai yra jūsų kasdienybė. Turime išskirtinės patirties, konsultuojant bendroves visais su darbuotojų valdymu susijusiais klausimais visose Baltijos šalyse.

Mūsų komanda tarpdisciplininė, tad spręsdami klientų problemas glaudžiai bendradarbiaujame su mokesčių, įmonių susijungimų ir įsigijimų, intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų teisės ekspertais. Taip pat sprendžiame sudėtingas ir jautrias darbuotojų samdos bylas.Be abejo, prioritetą teikiame prevencijai, leidžiančiai išvengti su darbo santykiais susijusių ginčų ir darbdavio atsakomybės. 

Turime įmonių restruktūrizavimo, darbuotojų atleidimų, vadovų samdos ir atleidimų, konfidencialios informacijos atskleidimo, vagysčių, darbuotojų motyvacijos schemų sudarymo, vidinių įmonės tyrimų, privatumo klausimų, atitikimo BDAR reikalavimams praktikos. Rengiame teisinius personalo dokumentus, konsultuojame sudarant schemas ir nustatant procesus.

Tarp mūsų klientų – tarptautinės korporacijos, todėl mes puikiai suprantame jų taikomus standartus ir lūkesčius.

Mūsų teisininkai aktyviai dalyvauja akademiniuose darbo santykių moksliniuose tyrimuose ir prisideda prie teisėkūros proceso.

Darbo teisės srities teisininkų komanda laimėjo daug svarbių bylų, kurios tapo darbo teisės precedentais.

 

Išskirtiniai projektai

 • 16.11.2022

  TGS Baltic sėkmingai gynė vienos didžiausių finansų įstaigų lietuvoje interesus

  TGS Baltic komanda sėkmingai apgynė vienos didžiausių finansų įstaigų Lietuvoje interesus buvusio darbuotojo iškeltoje byloje dėl atsiskaitymo po atleidimo iš darbo. Darbuotojo reikalaujama suma siekė virš  215 000 EUR.

  Daugiau
 • 01.04.2022

  TGS Baltic pirmosios instancijos teisme sėkmingai apgynė darbuotojų grupės interesus prieš „Ryanair“

  10 buvusių „Ryanair“ darbuotojų buvo neteisėtai atleisti. Darbdavys, vykdęs verslo dalies perdavimą, nepasiūlė darbuotojams pereiti tomis pačiomis darbo sąlygomis pas naująjį darbdavį (verslo perėmėją), bet nusprendė atleisti darbuotojus dėl perteklinės darbo funkcijos. Darbuotojams, kaip orlaivių palydovams, nebuvo suteiktos ir pailgintos atostogos dirbant „Ryanair“.

  Daugiau
 • 20.05.2019

  TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

  2001 m. Alytaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išnuomojo Alytaus miesto šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Litesko“ 15 metų laikotarpiui ir pavedė nuomininkui pasirūpinti šilumos ir karšto vandens tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 2005 m. šalys susitarė pratęsti nuomos sutartis dešimčiai metų, t. y. laikotarpiui iki 2026 m. 2007 m. šalys susitarė dėl papildomų investicijų į biokurą deginančią elektrinę.

  Daugiau
 • 02.05.2019

  Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

  2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

  Daugiau
 • 05.04.2019

  TGS Baltic padėjo Lietuvos policijai laimėti bylą su profesinėmis sąjungomis ir taip apginti struktūrinės pertvarkos sprendimus

  TGS Baltic advokatai Dr. Ieva Povilaitienė ir prof. Valentinas Mikelėnas atstovavo Lietuvos Respublikos policiją byloje su profesinėmis sąjungomis, vienijančiomis policijos pareigūnus ir reikalavusiomis panaikinti struktūrinės pertvarkos sprendimus dėl tariamai nesilaikytų Darbo kodekse numatytų darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimų. Pertvarka siekta sujungti kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, siekiant efektyvinti policijos darbą.

   

  Daugiau
 • 02.02.2018

  TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą „Hostinger“

  TGS Baltic parengė akcijų opcionų planą prieglobos paslaugų teikėjui UAB „Hostinger“, turinčiam dukterinių bendrovių Brazilijoje ir Indonezijoje. Akcijų opcionų planas bus taikomas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose UAB „Hostinger“ dukterinėse bendrovėse Brazilijoje ir Indonezijoje dirbantiems darbuotojams skatinti.

Pripažinimas

 • Chambers and Partners

  „Respondentai giria darbo teisės komandą už jos gebėjimą greitai reaguoti į pavedimus ir pabrėžia platų klientų ratą, tarp kurių – didžiausios Baltijos šalių ir tarptautinės bendrovės. […] Pozityvi, sparčiai dirbanti ir produktyvi komanda. Jie iš tikrųjų pasiekia apčiuopiamų rezultatų.“

  Chambers and Partners
 • Legal 500

  „Respondentai giria advokatų kontorą už jos sunkų darbą ir kūrybingumą.”

  Legal 500

Komandos nariai

Pagrindiniai kontaktai