Viešasis sektorius ir konstitucinė teisė

Reguliacinė teisė Viešasis sektorius ir konstitucinė teisė

Mūsų teisininkai specializuojasi konsultuodami visų lygių vyriausybines institucijas ir turi sukaupę vertingos bendradarbiavimo patirties viešajame sektoriuje.

Mūsų darbo santykiai su daugeliu pagrindinių valdžios ir reguliavimo institucijų – sklandūs ir laiko patikrinti. Analizuodami viešojo administravimo ir priežiūros institucijų veiklą sukaupėme įvairiapusiškos patirties: konsultuojame dėl geresnių reguliavimo principų taikymo, padedame kurti ir tobulinti reguliavimo politiką ir teisės aktus, užsiimame poveikio vertinimu, viešųjų paslaugų teikėjų reikalavimų laikymosi vertinimu, padedame perkelti ir įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentus ir direktyvas, įgyvendinti kokybės valdymo standartus.

Konsultavome daugelyje viešojo administravimo sričių, iš jų: energetikos, sveikatos priežiūros, mokslo ir švietimo, inovacijų, maisto ir gėrimų, rinkos priežiūros ir vartotojų apsaugos, aplinkos pasaugos, planavimo ir statybos srityse.

Teikiame įvairias paslaugas, susijusias su viešuoju sektoriumi – nuo tyrimų konkrečiais klausimais iki naujų teisės aktų projektų kūrimo. Kontoros teisininkai pelnė pasitikėjimą dėl kompetetingų konsultacijų sprendžiant sudėtingus šios srities klausimus.

Be to, patariame viešojo sektoriaus klientams derybose dėl viešųjų sutarčių ir jų įgyvendindinimo, dėl leidimų išdavimo bei kitais jų santykių su viešojo sektoriaus organizacijomis aspektais.

Išskirtiniai projektai

 • 20.09.2019

  TGS Baltic konsultavo AB „Klaipėdos nafta“ derybose dėl Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo kaštų mažinimo

  Rugsėjo 19 dieną, Europos Komisija (EK) patvirtino naujas Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo kaštų optimizavimo priemones.

  Daugiau
 • 20.05.2019

  TGS Baltic atstovauja klientams šiuo metu vykstančiame ginče su UAB „Litesko“

  2001 m. Alytaus miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išnuomojo Alytaus miesto šilumos gamybos infrastruktūrą UAB „Litesko“ 15 metų laikotarpiui ir pavedė nuomininkui pasirūpinti šilumos ir karšto vandens tiekimu atitinkamoje teritorijoje. 2005 m. šalys susitarė pratęsti nuomos sutartis dešimčiai metų, t. y. laikotarpiui iki 2026 m. 2007 m. šalys susitarė dėl papildomų investicijų į biokurą deginančią elektrinę.

  Daugiau
 • 02.05.2019

  Vilniaus miesto šilumos tiekimo infrastruktūros perdavimas

  2002 m. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ išnuomojo Vilniaus miesto šilumos ir elektros energijos gamybos infrastruktūrą UAB „Vilniaus energija“ 15 metų laikotarpiui. Išnuomota infrastruktūra buvo sudaryta iš kelių elektrinių ir visos pagalbinės infrastruktūros.

  Daugiau
 • 01.07.2018

  TGS Baltic konsultavo „Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund“

  TGS Baltic konsultavo „Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund“ („BaltCap infrastructure management OU“) (toliau – „BaltCap“) bendraisiais ir komerciniais klausimais, susijusiais su strategijos struktūrizavimu dalyvaujant keliuose viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose (bendra kapitalo išlaidų vertė apie 15 mln. eurų), kuriuose dalyvauja ir užsienio partneriai. TGS Baltic pagalba apėmė visų atrankos konkursų ir projekto komandos (SPĮ – kaip pasiūlymo teikėjas, užsienio partneriai, rangovai ir paslaugų teikėjai) bendradarbiavimui reikalingų dokumentų parengimą. TGS Baltic atstovauja klientą, dalyvaujant visose šių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų atrankos procedūrose, bendraujant su perkančiosiomis organizacijomis.

Komandos nariai

Pagrindiniai kontaktai