ESG

Darbības jomas ESG

Mēs veicam ieguldījumus ilgtspējas un ESG (Environmental, Social, and Governance - Vides, sociālajos un pārvaldības) jautājumos, lai atbalstītu mūsu klientus ar ilgtspējas saistībām un ambīcijām saistīto mērķu sasniegšanā.

Rādot piemēru – TGS Baltic atbilst starptautiski pieņemtajiem vides pārvaldības sistēmas standartiem (ISO 14001:2015), un Legal 500 atklāšanas "Green Guide" ir atzinis TGS Baltic par vienu no labākajiem advokātu birojiem pasaulē.

PAKALPOJUMI

TGS Baltic komanda var palīdzēt mazināt ESG riskus un uzlabot saistītās uzņēmējdarbības iespējas

RISKA PĀRVALDĪBA UN STRATĒĢISKIE PADOMI

 • Palīdzība ESG politikas un prakses izstrādē un izveidē
 • Līgumisko mehānismu un strīdu risināšanas punktu izstrāde
 • Konsultācijas par regulatīvo vidi un tiesvedības riskiem
 • Ar ESG saistīto ziņošanas pienākumu izstrāde un efektivitātes novērtēšana
 • Apmācība par ESG principiem, normatīvo vidi, jautājumiem un īstenošanu

PADZIĻINĀTĀ IZPĒTE

 • Piegādes ķēžu un darījumu novērtēšana, lai noteiktu iespējamo ESG ietekmi un riskus
 • ESG padziļinātā izpēte attiecībā uz projektiem, darījumiem un aizdevumiem
 • Konsultācijas par ESG riska mazināšanu M&A darījumos

 

ILGTSPĒJĪGS FINANSĒJUMS

 • Konsultācijas visos ilgtspējīga finansējuma aspektos, tostarp par korporatīvajiem zaļajiem aizdevumiem vai obligācijām, ar ilgtspēju saistītām obligācijām, zaļajiem fondiem, ilgtspējīgas piegādes ķēdes finansēšanu
 • Konsultācijas par atjaunojamās enerģijas projektu finansējumu un tā izstrāde
 • Konsultācijas par infrastruktūras projektiem, citu klimata pārmaiņas mazinošu inovāciju un projektu finansēšanu un to atbilstību valsts atbalsta noteikumiem

 

STRĪDU RISINĀŠANA

 • Tiesvedības risku identificēšana un sanācijas procesi
 • Klientu pārstāvība pārvaldes iestādēs, tiesās un tribunālos saistībā ar prasībām vides jomā

 

PĀRREDZAMAS UN IEKĻAUJOŠAS DARBAVIETAS

 • Konsultācijas par darba tiesībām un darba attiecībām
 • Konsultācijas par veselības aizsardzību un drošību darbavietā
 • Konsultācijas par daudzveidības, iekļaušanas un atalgojuma politiku un tās izstrāde

 

PIEGĀDES ĶĒDES

 • Zaļā publiskā iepirkuma izstrāde 
 • Piegādes ķēžu un iepirkuma procesu novērtēšana, lai nodrošinātu, ka tajos pienācīgi ņemti vērā ESG apsvērumi
 • Konsultācijas par produktu marķēšanu un mārketingu
 • Konsultācijas par sankciju ievērošanu 
 • Konsultācijas par konkurences noteikumu ievērošanu, sadarbojoties ar citiem tirgus dalībniekiem, lai nodrošinātu ESG saistības un mērķus, un izstrādājot attiecīgas līgumiskas vienošanās

 

EFEKTĪVI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI

 • Konsultācijas par vides atļaujām
 • Efektivitātes prasības ēkām un būvniecībai

Darījumi

 • 25.01.2023

  TGS Baltic palīdzēja atjaunojamās enerģijas uzņēmumam Green Genius iegādāties 100 MW PV saules stacijas projektu Latvijā

  Atjaunojamās enerģijas uzņēmums Green Genius iegādājies 100% akciju Latvijas uzņēmumā ar 100 MW PV saules stacijas projekta tiesībām vairāk nekā 151 ha platībā.

  Vairāk
 • 08.08.2022

  TGS Baltic asistēja AS “Latvenergo” kopuzņēmuma ar AS “Latvijas valsts meži” dibināšanā

  TGS Baltic nodrošināja juridisko atbalstu AS “Latvenergo” kopuzņēmuma ar AS “Latvijas valsts meži” izveidošanā. Kopuzņēmuma dibināšanas gaitā TGS Baltic sastādīja dalībnieku līgumu par sadarbību kopuzņēmuma pārvaldībā, kā arī konsultēja saistībā ar konkurences tiesību un valsts komercsabiedrību pārvaldīšanas aspektiem.

  Vairāk

Ar nozari saistītā komanda

Kontakti