Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nekustamais īpašums Darījumi ar nekustamo īpašumu

TGS Baltic ir nodrošinājusi virkni Baltijā lielāko nekustamā īpašuma darījumu. (Legal 500)

Mēs palīdzēsim jums iegādāties un pārdot attīstības projektus, kā arī privātos un komercīpašumus.

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem ir nekustamā īpašuma tirgus virzītājspēks. Bieži vien tie atspoguļo īpašuma attīstīšanas darba un pārvaldes gala rezultātu. Darījumi ar komercīpašumiem un industriālajiem īpašumiem ir mūsu kompetences stūrakmens, ietverot attīstības finansējuma, iegādes, līdzinvestīciju fondu, izstāšanās no projekta, kapitāla piesaistes līmeņa izmaiņu, finanšu restrukturizācijas, pārdošanas ar nomas tiesībām un citus darījumus.

Aktīvi iesaistoties darījumu un projektu vadības procesā, mēs cenšamies izdarīt vairāk nekā sniegt tikai juridiskas konsultācijas. Pārstāvot klientu intereses, mūsu mērķis ir izprast darījumā iesaistīto pušu vērtības un riskus, lai pārrunās koncentrētos uz būtiskāko.

 • “Klienti saka: “Biroja iesaiste un darbs ir raits, skaidrs un saprotams, un tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs”.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Šis reģionālais birojs saglabā spēcīgu klātbūtni Baltijas valstu tirgū.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Šīs nodaļas darbs ir pelnījis uzslavas par savu sadarbību ar nekustamā īpašuma attīstītājiem, tirdzniecības centru apsaimniekotājiem un bankām.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Klienti saka: “Mūsu speciālistu darbs ir efektīvs un labi koordinēts, un viņi vienmēr iedziļinās kopainā”.” (Izdevums “Chambers Europe”)

Darījumu ar nekustamo īpašumu īstenošanā nepieciešams pielietot zināšanas dažādās jomās, tostarp darījumu strukturēšanā, nodokļu un regulējuma, privātkapitāla, finansējuma un uzņēmumu apvienošanas un iegādes lietās. Mūsu birojs ir vienots kontaktpunkts visos pieminētajos jautājumos, un tas piedāvā visaptverošus risinājumus. Mūsu eksperti aktīvi iesaistās jau agrīnās darījuma stadijās, lai identificētu visus problēmjautājumus un piedāvātu risinājumus.

Mēs strādājam ar pastāvīgu lielāko vietējo un pārrobežu darījumu plūsmu nekustamā īpašuma jomā. Mūsu klientu lokā ir vietējie un starptautiskie nekustamā īpašuma attīstītāji, institucionālie un privātkapitāla investori, īpašnieki, kopuzņēmumi un līdzinvestīciju fondi.

Darījumi

 • 28.02.2014

  AB "Ūkio bankas" aktīvu pārdošana

  2013.gada februārī pret AB "Ūkio bankas" tika uzsākts maksātnespējas administrācijas process sakarā ar tās likviditātes problēmām. 

  Vairāk
 • 01.01.2014

  AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa administratora juridiskais padomnieks

  Advokātu birojs "TGS Baltic" tika norīkots visu AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa juridisko jautājumu risināšanai.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Konsultācijas par dalību liela mēroga valstij piederoša loģistikas centra būvniecībā un darbības vadībā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "VPA real estate" par attīstības projektu, kuru plānots īstenot vienā no lielākajiem loģistikas centriem Klaipēdas Valsts jūras ostas apkaimē. Šī lieta ietvēra pārrunas par "VPA Real Estate" privātīpašumā esoša zemes gabala iegādi, vienlaikus nodibinot partnerību par jaunu ceļu izbūvi uz šo zemes gabalu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Ieguldījumi "Zalgirio" arēnas jauno telpu būvniecībā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ievērojamāko veselīga dzīvesveida klubu "Impuls LT" Kauņas "Žalgirio" arēnas (lielākā daudzfunkcionālā arēna Lietuvā) iegādes un jaunu telpu izbūves darījumā.

 • 01.01.2013

  Konsultācijas "SEB bank" par jaunu biroja telpu nomu 10 000 kvadrātmetru platībā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja Lietuvas lielākās bankas "SEB bank" juridiskā padomnieka pienākumus, konsultējot visos jautājumos par jaunu biroja telpu nomu vairāk nekā 16 000 kvadrātmetru platībā. Šis darījums ietvēra pārrunas ar diviem īpašniekiem, kā arī nomas līguma sastādīšanu. Šajā līgumā bija nepieciešams iekļaut sarežģītus nomas noteikumus, kas saistīti ar sagaidāmo klienta darbības paplašināšanu Lietuvā un attiecīgi nepieciešamajām papildu biroja telpām.