Infrastruktūra un publiskā un privātā partnerība

Nekustamais īpašums Infrastruktūra un publiskā un privātā partnerība

“Šo biroju “īpaši augstu vērtē tā kompetences dēļ enerģētikas, infrastruktūras un transporta projektu jomā.” Tas “saglabā spožu reputāciju, apvienojot tehniskās spējas ar padziļinātām zināšanām par tirgu”. (Izdevums “Chambers Europe”)

Mēs piedāvājam pilnu juridisko pakalpojumu klāstu infrastruktūras projektu un publiskās un privātās partnerības (PPP) jomā. Mūsu birojs ir sniedzis konsultācijas daudzu Baltijas valstīs lielāko enerģētikas, transporta un PPP iniciatīvu ietvaros. Mūsu juristi tiešā veidā sadarbojas ar valsts un privātā sektora klientiem, kā arī politikas veidotājiem un regulatīvajām iestādēm, lai rastu labākos stratēģiskos risinājumus.

 • “TGS Baltic” biroja nekustamā īpašuma tiesību speciālisti “regulāri pārvalda ievērojamus darījumus”. Viņi “koncentrējas uz lietām padziļināti, un konsultē teritoriālā plānojuma, investīciju, būvniecības un padziļinātas izpētes jautājumos”. (Izdevums “Legal 500”)
 • “Ļoti radoša un inovatīva pieeja pārrunās, kā arī darījumu strukturēšanā; rod nestandarta risinājumus.” (IFLR 1000)
 • Šis birojs “ir nepārspējams publisko iepirkumu jomā”. (Izdevums “Chambers Europe”)

Darījumi

 • 19.01.2024

  TGS Baltic palīdzēja SIA “Lielais lauks” pārdot stratēģiski svarīgu zemes gabalu SIA “Kinetics Nail Systems” jaunās rūpnīcas būvniecībai.

  2024.gada 11.janvārī SIA “Lielais lauks” pabeidza jaunās rūpnīcas būvniecībai nozīmīga stratēģiska zemes gabala (3.1858 ha) pārdošanu SIA “Kinetics Nail Systems”. Darījuma vērtība ir EUR 460,000.

  Vairāk
 • 21.10.2019

  TGS Baltic sadarbībā ar Baker McKenzie palīdzēja vadošajam pasaules augstākā līmeņa skolu koncernam Inspired Lielbritānijas vadošā skolu koncerna King’s College iegādē.

  TGS Baltic sadarbībā ar Baker McKenzie palīdzēja vadošajam pasaules augstākā līmeņa skolu koncernam Inspired darījumā, ar kuru Lielbritānijas vadošais skolu koncerns King’s College pievienojas Inspired.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Starptautiska konteineru loģistikas sadales centra attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ERAB un "SEB bank" par finansējumu stividoru kompānijai LKAB "Klaipedos smelte" 65 miljonu eiro apmērā, kura mērķis bija attīstīt starptautisko konteineru loģistikas centru.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apstrīdēts vēja ģeneratoru parku būvniecības tiesiskums – UAB "Naujoji energija"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Naujoji energia" (40MW vēja ģeneratoru parku attīstītājs Lietuvas Republikā) civilstrīdā par vēja ģeneratoru parka būvniecības likumīgumu, kas izcēlās saistībā ar aizdomām par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu vēja ģeneratoru parkam paredzētās izbūves teritorijas detālplānojuma apstiprināšanas procesā, kā arī par to, ka vēja ģeneratoru parka būvatļauja tikusi apstiprināta, pārkāpjot piemērojamo tiesisko regulējumu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Izmaiņas likumdošanā saistībā ar Eiropas dzelzceļa projektu "Rail Baltica"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB "Lietuvos geležinkeliai" un tā uzdevumā sastādīja likumprojektus, kurus bija nepieciešams pieņemt, lai pienācīgi īstenotu 1,5 miljardus eiro vērto "Rail Baltica" projektu.

  Vairāk