Izmeklēšana un tiesvedība nodokļu lietās

Nodokļi Izmeklēšana un tiesvedība nodokļu lietās

“Šis Baltijas advokātu birojs ir aktīvi pārstāvējis klientus tiesvedībā ar valsts iestādēm. [...] Novērotāji jo īpaši novērtē spēcīgos argumentus, ar kuriem speciālisti nāk klajā tiesās” un konkurenci regulējošajās iestādēs. (Izdevums “Chambers Europe”)

Mēs jums palīdzēsim plānot nodokļus vai atrisināt sarežģītas nodokļu lietas, kas saistītas ar jūsu saimniecisko darbību. Tāpat palīdzēsim nodokļu izmeklēšanas jautājumos, un aizstāvēsim jūsu intereses nodokļu strīdos.

Mūsu speciālisti pastāvīgi informē klientus par piemērojamo likumdošanu, piedāvājot tiem stratēģiskus padomus un pārstāvot to intereses nodokļu iestādēs. Birojs ir ieguvis pārliecinošus rezultātus tiesvedībā un strīdu atrisināšanā.

  • ““TGS Baltic”“ birojam ir izcila reputācija nodokļu tiesību konsultāciju jomā. Tas ved nodokļu tiesvedību un konsultē klientus par nodokļu jautājumiem darījumos.” (Izdevums “Legal 500”)
  • Lieliska rezultāta sasniegšanu komandas darbā nodrošina divu birojā strādājošo juristu pienesums, kuri iepriekš strādājuši nodokļu inspekcijās.