Apkārtējā vide

Regulējums un konkurence Apkārtējā vide

“Biroju īpaši augstu vērtē tā kompetences dēļ enerģētikas, infrastruktūras un transporta projektu jomā”, un vides tiesības ir viena no tā galvenajām specializācijas jomām. (Izdevums “Chambers Europe”)

“TGS Baltic” advokātu birojs ierindojas starp labākajiem ekspertiem vides tiesību jomā Baltijas valstīs.

Mūsu vides tiesību speciālisti konsultē par atbilstību vides standartu prasībām, sistēmu pārvaldību un atbildību, kā arī korporatīvo un finanšu darījumu ietekmi uz apkārtējo vidi. Pakalpojumu klāsts ietver pārrunu vešanu par garantijām un kompensācijām iegādes un pārdošanas darījumos. Tāpat piedāvājam klientiem juridisku palīdzību vides jautājumos padziļinātas izpētes veikšanas procesā.

Mūsu eksperti sniedz konsultācijas vairākos stratēģiskas nozīmes projektos, tostarp šķidrinātās gāzes, atomelektrostacijas un starptautisko elektrības pieslēgumu projektos. Aktīvi strādājam arī atjaunojamo energoresursu projektos.

 • Mums ir plaša pieredze valsts īstenoto tiesībaizsardzības pasākumu jomā, tostarp valsts iestāžu konsultēšanu piesārņojuma nodokļa un investīciju saistību jautājumos.
 • Tāpat esam ieguvuši padziļinātu pieredzi, strādājot ar ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējumu, kā arī dažādiem vides likumdošanas aktiem zonēšanas procesā un citās infrastruktūras projektu stadijās.
 • Mums ir plaša pieredze klientu konsultēšanā vides jautājumos.

Darījumi

 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "Lotos" īstenota naftas atradņu izpēte

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu grupas "Lotos S.A." (viens no lielākajiem jēlnaftas ieguves un pārstrādes nozares un naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Polijā) meitas sabiedrību Lietuvā AB "Lotos geonafta" teritoriālā plānojuma jautājumos saistībā ar jauna naftas izpētes projekta īstenošanu Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Viļņas Reģionālā vides aizsardzības departamenta ierosinātie strīdi Lietuvas Republikas Vides ministrijas vārdā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Golf development" vadību vairākās administratīvajās lietās, civillietās un krimināllietās.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  "Horiba Europe GmbH" – publiskā iepirkuma lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "Horiba Europe GmbH" civillietā par publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu. Klients bija piedalījies Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras rīkotajā publiskā iepirkuma konkursā un uzvarējis tajā. Taču tiesā tika apstrīdēta konkursa dokumentācijas atbilstība iepirkuma dokumentācijai izvirzītajām prasībām. Tiesa šo prasību noraidīja.

 • 01.01.2011

  Sabiedriskas organizācijas "Ekosviesa" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" īstenoja Elektrisko un elektronisko preču ražotāju un importētāju organizāciju "Ekosviesa" nodibināšanu, kas ir pirmā sava veida organizācija Lietuvā, kuru izveidojuši un nodibinājuši elektronisko preču ražotāji.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  Vēja ģeneratoru parku attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AS "Nelja energia" (viens no ievērojamākajiem vēja ģeneratoru parku attīstītājiem Baltijas valstīs) un tā meitas sabiedrības dažādos regulējuma (atļaujas, licences, piekļuve tīklam, u.c.) un līgumattiecību (līgumi ar ģeneratoru ražotājiem, tīklu operatoriem un elektroenerģijas pircējiem) jautājumos.