Eiropas Savienības tiesības

Regulējums un konkurence Eiropas Savienības tiesības

TGS Baltic ir izcila ES tiesību komanda, kas ir pieredzējusi ES tiesību aktu piemērošanā gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Mūsu ES prakses grupa ir veiksmīgi strādājusi ar neskaitāmiem konkurences tiesību un valsts atbalsta regulējuma jautājumiem. Mēs pastāvīgi konsultējam klientus iekšējā tirgus jautājumos, ko regulē ES tiesību akti, piemēram tādās jomās kā banku lietas un finanses, enerģētika, farmācija, telekomunikācijas, transports, muitas un citās jomās.

Birojs aktīvi darbojas dažādos nacionālajos un ES projektos. Mūsu speciālisti ir iesaistīti ES tiesību aktu ieviešanā un harmonizēšanā, kā arī pārrobežu līgumu un citu dokumentu sagatavošanā un sarunu vešanas procesā. Mēs sniedzam konsultācijas jautājumos, kas skar ES tiesību aktus,ne tikai vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, bet arī valsts iestādēm.

  • "Komanda veic izcilu darbu. [..] Padomi un ieteikumi ir konkrēti, praktiski un vienkārši." (Chambers Europe)
  • Vairākkārtēja klientu pārstāvība Eiropas Komisijas veiktajās izmeklēšanās.
  • Juridiskā atbalsta sniegšana Eiropas Investīciju bankai ieviešot 227 miljonu EUR vērto JESSICA līdzdalības fondu.
  • Palīdzības sniegšana Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrijai īstenojot trešo likumdošanas paketi par iekšējo ES gāzes un elektroenerģijas tirgu Lietuvā.