Intelektuālais īpašums

Regulējums un konkurence Intelektuālais īpašums

“Šis birojs turpina uzturēt nevainojamu reputāciju tirgū, piedāvājot kompetenci plašā intelektuālā īpašuma jautājumu lokā.” (Izdevums “Chambers Europe”)

Mēs konsultējam savus klientus visos intelektuālā īpašuma jautājumos, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Palīdzam viņiem aizsargāt savu intelektuālā īpašuma kapitālu no brīža, kad dzimst ideja, līdz pat tās komercializācijai un vēlāk arī – uzraudzībai. Tas ietver arī pārrunu vešanu par pētniecības un attīstības līgumiem un to noslēgšanu, pētniecības un attīstības centru izveidi, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību realizēšanu.

Gadu gaitā mūsu speciālisti ir palīdzējuši daudziem klientiem no dažādām nozarēm – sākot ar bio- un nanotehnoloģiju nozari un beidzot ar satelītapraidi, pārvaldot intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar viņu īstenoto uzņēmējdarbību Baltijas valstīs.

Mēs specializējamies pārrobežu intelektuālā īpašuma lietās, un mums ir izcila pieredze IT un citu tehnoloģiju licencēšanā. Regulāri pārstāvam savus klientus preču zīmju lietās, kas rada precedentus un veido modernās intelektuālā īpašuma tiesības Baltijas valstīs.

 • “Pieredze korporatīvajā jomā veido regulāru intelektuālā īpašuma lietu plūsmu šajā birojā”, un tā speciālisti ir īpaši atzinīgi novērtējami par viņu “izpratni informācijas sistēmu jomā un tehnoloģiju nozarē”. (Izdevums “Legal 500”)
 • “Papildu autortiesību un domēnu nosaukumu lietu vešanai, konsultē vietēja un reģionāla mēroga klientus patentu, licencēšanas un preču zīmju jautājumos.” (Izdevums “Chambers Europe”)

Darījumi

 • 01.01.2013

  Pētniecības un attīstības projekts sadarbībā ar korporāciju "IBM"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošo Lietuvas Pētniecības centru kopprojektā ar "IBM research" kopīgi izstrādātu intelektuālo produktu komercializācijas un to intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkā. Mūsu advokātu birojs konsultēja Ekonomikas ministriju un klientu dažādos jautājumos, kas bija saistīti ar līgumiskajām attiecībām, publisko iepirkumu, kā arī ES finansējumu, un pētniecību un attīstību.

 • 01.01.2013

  Tiesvedība saistībā ar zīmolu "ANIMAL"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja veiksmīgu aizstāvību uztura bagātinātāju ražotājuzņēmumam "Universal nutrition" tiesvedībā par konkurējošas preču zīmes darbības apturēšanu, kurai bija pārāk daudz līdzīgu pazīmju klienta zīmolam.

 • 01.01.2013

  "Linkomanija" – torrentu lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja juridisku un fizisku personu nepieredzētā strīdā starp korporāciju "Microsoft" un torrentu tīmekļa vietni linkomanija.net par multivides satura koplietošanu interneta vidē, tīmekļa vietnes slēgšanu un kompensāciju par autortiesību pārkāpumu.

 • 01.01.2013

  Apraides līgums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Komisiju saistībā ar tās noslēgto līgumu ar Lietuvas televīzijas apraides kanāliem par Lietuvas Prezidentūras Eiropas Padomē sanāksmju un pasākumu pārrobežu translācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

 • 01.01.2013

  Strīds saistībā ar dizainparauga pārkāpumu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi pārstāvēja Baltijas valstīs vienīgo ledusskapju ražotāju "Snaige" strīdā par šķietamu Kopienas dizainparauga pārkāpumu. Lietu ierosināja kāds vācu uzņēmums saistībā ar dizainparaugu, kuru tas izmanto sevis ražoto saldētavu marķēšanai.

 • 01.01.2013

  Intelektuālā īpašuma kapitāla pārvalde

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja un pārstāvēja "Laifarma" (medicīnisku preparātu un ierīču izplatīšanas un mārketinga uzņēmumu grupa) intelektuālā īpašuma aizsardzības, preču zīmju reģistrācijas procedūras un intelektuālā īpašuma portfeļu pārvaldības jautājumos, kā arī saistībā ar prasījumiem, kas izvirzīti pret klientu.