Konkurence

Regulējums un konkurence Konkurence

Biroja “TGS Baltic” konkurences tiesību speciālisti “pārvalda lielākās vietēja un starptautiska mēroga lietas un saņem sajūsmas pilnas atsauksmes”. (Izdevums “Chambers Europe”)

Konkurenci regulējošo iestāžu darbība kļūst arvien aktīvāka, tādēļ konkurences tiesības kļūst aktuālas visiem stabiliem uzņēmumiem attiecībā uz, piemēram, uzņēmumu apvienošanās kontroli, negodīgu konkurenci, valsts atbalstu, manipulēšanu ar cenām un līdzīgiem konkurences ierobežojumiem.

Mēs cenšamies izglītot savus klientus preventīvu pasākumu ieviešanas jomā, jo tas ir efektīvākais veids kā novērst risku. Piedāvājam klientiem apmācības par konkurences tiesībām, un palīdzam viņiem izstrādāt atbilstības programmas. Tāpat mums ir padziļināta pieredze klientu aizstāvībā pēkšņu pārbaudes vizīšu (dawn raids), izmeklēšanas un strīdu gadījumā ar konkurenci regulējošajām iestādēm.

Mūsu birojs ir Prettrestu alianses (Antitrust Alliance) biedrs, kas apvieno konkurences ekspertus no neatkarīgiem juridiskajiem birojiem 21 Eiropas valstī.

 • “Izcila prakse konkurences tiesībās ar talantīgiem juristiem, kuri sniedz vērtīgas konsultācijas”, un kas “ir panākuši ievērojamu rezultātu vietējās konkurences un prettrestu lietās.” (Izdevums “Legal 500”)
 • “Šis Baltijas advokātu birojs ir aktīvi pārstāvējis klientus tiesvedībā ar valsts iestādēm. [...] Novērotāji jo īpaši novērtē spēcīgos argumentus, ar kuriem speciālisti nāk klajā tiesās” un konkurenci regulējošajās iestādēs. (Izdevums “Chambers Europe”)
 • 2011.–2015. gadā birojs ir pārvaldījis 35+ pretmonopola lietas, kuras ierosinājušas Baltijas valstu konkurenci regulējošās iestādes.

Darījumi

 • 21.06.2022

  TGS Baltic palīdzēja SIA “Tet” iegādāties 100% SIA "Telia Latvija" kapitāla daļas un saņemt Latvijas Konkurences padomes atļauju.

  2022. gada 4. janvārī tehnoloģiju un izklaides uzņēmums SIA “Tet” un viens no vadošajiem telekomunikāciju uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs Telia Company parakstīja līgumu par SIA “Telia Latvija” kapitāldaļu iegādi. Darījuma noslēgšanai, kas paredz SIA “Tet” kļūt par SIA "Telia Latvija" vienīgo dalībnieku, bija nepieciešama tirgus uzrauga – Latvijas Konkurences padomes – apvienošanās atļauja.

  Vairāk
 • 06.09.2019

  TGS Baltic palīdzēja saņemt Latvijas Konkurences Padomes atļauju SmartLynx Airlines īpašnieku maiņai

  TGS Baltic palīdzēja saņemt Latvijas Konkurences Padomes atļauju SmartLynx Airlines īpašnieku maiņai, Procyone FZE iegūstot izšķirošu ietekmi pār Latvijā reģistrēto SIA “Smart Aviation Holding”, kam pieder aviosabiedrība SIA “SmartLynx Airlines”

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Konsultācijas saistībā ar valsts atbalsta piešķiršanu šķidrinātās dabasgāzes terminālim

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Klaipedos nafta" par iespējamajiem sarežģījumiem ar valsts atbalsta piešķiršanu tā attīstītā šķidrinātās dabasgāzes termināļa projektam valsts garantēto kredītu, tirgus nodrošinājuma (off–take) saistību, gāzes tarifu un citu instrumentu veidā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Iespējami ES tiesību pārkāpumi, iesniedzot vietējās likumdošanas grozījumus

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja vairāku veselības aprūpes iestāžu asociācijas, kuras vērsās Eiropas Komisijā ar prasību ierosināt lietu par iespējamiem ES likumdošanas aktu pārkāpumiem, kas rastos līdz ar grozījumu ieviešanu veselības aprūpes nozari regulējošajos Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 • 01.01.2013

  Lietuvas stividoru kompāniju asociācijas pārstāvība saistībā ar Eiropas Komisijas īstenoto izmeklēšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas stividoru kompāniju asociāciju Eiropas Komisijas ierosinātajā pārkāpuma procedūrā, kura tika veikta ar mērķi izmeklēt aizdomas par nelikumīgu brīvas uzņēmējdarbības ierobežošanu, kas potenciāli pāraugtu nepieciešamībā ieviest sarežģītas izmaiņas likumdošanā, lai saskaņotu ES un vietējos tiesību aktus un aizsargātu pašreizējo ostas aprīkojuma īrnieku tiesisko paļāvību.

 • 01.01.2012

  Konsultācijas Eiropas Investīciju bankai par valsts atbalstu un ES struktūrfondu finansējuma izmantošanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Investīciju banku valsts atbalsta jautājumos un ES struktūrfonda finansējuma izmantošanu saistībā ar finanšu inženierijas produktu izstrādi ar mērķi atbalstīt 200 miljonu eiro vērto ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iniciatīvu "Jessica" (Vienots Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās) projekta ietvaros 2007.–2013. g. plānošanas periodā.