Personas datu aizsardzība un privātums

Regulējums un konkurence Personas datu aizsardzība un privātums

TGS Baltic ir izcila ES tiesību komanda, kas ir pieredzējusi ES tiesību aktu piemērošanā gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Mūsu eksperti konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu.

Mūsu datu aizsardzības speciālisti ir iekrājuši visaptverošas zināšanas, prasmes un kompetenci, lai nodrošinātu atbilstību, spētu pārvaldīt un dokumentēt ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) datu aizsardzības noteikumus, kā arī citu valstu tiesiskās prasības.

Mūsu komanda veic personas datu aizsardzības atbilstības auditus, lai citu datu aizsardzības prasību starpā identificētu neatbilstības VDAR (GDPR). Mēs veidojam individuāli pielāgotus rīcības plānus, piedāvājot praktiskas vadlīnijas, kā novērst konstatētās neatbilstības. Turklāt mēs sniedzam daudzpusīgu juridisko palīdzību, lai palīdzētu īstenot šos plānus, kas ir orientēti uz juridisko atbilstību. Mūsu darbs ietver nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, klientu biznesa procesu un procedūru novērtēšanu, palīdzības sniegšanu privātumu ietekmes novērtējumiem, kā arī ikdienas konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu.