Personas datu aizsardzība un privātums

Regulējums un konkurence Personas datu aizsardzība un privātums

Mēs sniedzam juridisko palīdzību plaša mēroga personu datu aizsardzības un privātuma jautājumos gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem - dažāda veida uzņēmumiem un privātpersonām.

Mūsu advokāti var lepoties ar plašu pieredzi, konsultējot klientus dažādos juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu.

Mūsu datu aizsardzības speciālisti ir iekrājuši visaptverošas zināšanas, prasmes un kompetenci, lai nodrošinātu atbilstību, spētu pārvaldīt un dokumentēt ES Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) datu aizsardzības noteikumus, kā arī citu valstu tiesiskās prasības.

Mūsu komanda veic personas datu aizsardzības atbilstības auditus, lai citu datu aizsardzības prasību starpā identificētu neatbilstības VDAR. Mēs veidojam individuāli pielāgotus rīcības plānus, piedāvājot praktiskas vadlīnijas, kā novērst konstatētās neatbilstības. Turklāt mēs sniedzam daudzpusīgu juridisko palīdzību, lai palīdzētu īstenot šos plānus, kas ir orientēti uz juridisko atbilstību. Mūsu darbs ietver nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, klientu biznesa procesu un procedūru novērtēšanu, palīdzības sniegšanu privātumu ietekmes novērtējumiem, kā arī ikdienas konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu.

Darījumi

  • 16.04.2019

    TGS Baltic palīdzēja atvērt vienu no lielākajiem un modernākajiem iepirkšanās un atpūtas centriem Baltijā - Akropole.

    2019. gada 4. aprīlī viens no lielākajiem un tehnoloģiski modernākajiem iepirkšanās un atpūtas centriem Latvijā - Akropole atvēra durvis apmeklētājiem.
    Akropole ir viens no lielākajiem būvniecības projektiem Latvijā pēdējos gados, kopējie ieguldījumi projekta īstenošanā sasniedza nedaudz vairāk par 180 miljoniem eiro.

    Vairāk