Publiskais sektors un konstitucionālās tiesības

Regulējums un konkurence Publiskais sektors un konstitucionālās tiesības

Mēs esam guvušu pieredzi, strādājot roku rokā ar sabiedrisko sektoru, un mūsu juristi ir specializējušies konsultāciju sniegšanā dažādu līmeņu valdības iestādēm.

Birojam ir iesakņojušās un pārbaudītas darba attiecības ar visām galvenajām valsts iestādēm, jo īpaši ar regulatoriem. Mums ir ievērojama pieredze valsts pārvaldes un nolikumu sistēmās, no slogu analīzes un labāku nolikumu principu piemērošanas līdz pat uzlabotu politiku un likumdošanas izstrādei. Mēs nodarbojamies ar ietekmes izvērtējumiem, kā arī Eiropas Savienības regulu pārņemšanu un ieviešanu. Jomas, kurās arī esam guvuši ievērojamus panākumus, ir publisko pakalpojumu sniedzēju atbilstības izvērtēšana un kvalitātes pārvaldības standartu ieviešana.

Mēs esam snieguši konsultācijas dažādās valsts pārvaldes jomās, tai skaitā, enerģētikas, veselības, zinātnes un augstākās izglītības, jauninājumu, pārtikas un dzērienu, tirgus uzraudzības un patērētāju aizsardzības, vides, plānošanas un būvniecības jomās.

Arī pakalpojumu klāsts ir plašs – no īpašu jautājumu pētījumiem līdz pat jaunas likumdošanas izstrādei. Sabiedriskās iestādes uzticas, ka mūsu juristi sniegs augstvērtīgus padomus un palīdzēs atrisināt sarežģītas lietas.

Mēs konsultējam arī privātā sektora klientus sabiedrisko līgumu pārrunu un īstenošanas gaitā, par atļauju izsniegšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar viņu attiecībām ar sabiedriskā sektora organizācijām.

  • „Līdzsvarota komanda ar dažādām prasmēm.” (Chambers Europe)
  • Mūsu darbu ar sabiedrisko sektoru veido ministriju un citu augsta līmeņa valsts iestāžu uzdevumi.
  • Palīdzējām Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrijai ieviest trešo likumdošanas paketi saistībā ar ES gāzes un elektroenerģijas iekšzemes tirgu Lietuvā.