Kapitālsabiedrību dalībnieku strīdi

Korporatīvie darījumi un M&A Kapitālsabiedrību dalībnieku strīdi

Mēs regulāri konsultējam fiziskas personas, kapitālsabiedrības, personālsabiedrības un citas organizācijas dalībnieku strīdu novēršanā, atrisināšanā un tiesvedības procesos.

Mēs saprotam, ka pat maza apmēra dalībnieku strīdi, ja tie netiek pārvaldīti pareizi, bieži traucē uzņēmuma darbībai un apdraud tā labklājību. Tādēļ lai gan mēs atbalstām un vienmēr cenšamies atrast radošus problēmu risinājumus un strīdus atrisināt pārrunu ceļā, mēs esam gatavi iesaistīties arī agresīvos tiesvedības procesos, kad tā ir klienta labākā iespēja.

Mums ir plaša pieredze dalībnieku strīdu jautājumos. Mēs sniedzam konsultācijas akcionāru līgumu izstrādē, risinām strīdus to sākotnējā posmā, lietas izskatīšanas laikā un augstākās instances tiesās. Mūsu sasniegumi ietver gan augsta ranga Baltijas lielāko korporāciju dalībnieku strīdu tiesvedības, gan privātās lietas, kas tiek risinātas dažādu ārpus tiesas izlīgumu formu veidā. 

  • "Jauna, enerģiska un daudzsološa komanda." (Chambers Europe)