Nodarbinātība

Korporatīvie darījumi un M&A Nodarbinātība

“Biroja speciālisti kvalitatīvi konsultē visos ar nodarbinātību saistītajos jautājumos, palīdzot izstrādāt cilvēkresursu politiku, kā arī nodrošinot palīdzību darba attiecību izbeigšanā un datu aizsardzības jomā. (Izdevums “Chambers Europe”)

Mēs konsultēsim jūs visos jautājumos, kas saistīti ar darba attiecību nodibināšanu, viņu prēmiju un stimulu sistēmu strukturēšanu, darba attiecību izbeigšanu un darba koplīgumiem.

Mūsu juristi konsultē organizācijas un to vadītājus visos nodarbinātības aspektos, tostarp strīdu atrisināšanas un tiesvedības jautājumos. Mēs par prioritāti izvirzām preventīvo darbu, lai izvairītos no darba strīdiem un darba devēja atbildības. Mēs strādājam ar daudzām starptautiskajām korporācijām, un mums ir padziļināta izpratne par to, kādi ir to standarti un gaidas.

Mūsu juristi aktīvi iesaistās akadēmiskajā pētniecībā darba tiesību jomā, un sniedz savu ieguldījumu likumdošanas procesā.

Mūsu speciālisti ir uzvarējuši vairākās plašu ievērību guvušās tiesas prāvās, kas radījušas juridiskus precedentus darba tiesībās.

 • “Komentētāji atzinīgi novērtē šīs firmas speciālistus par viņu izcilajām reaģēšanas spējām, un uzsver firmas plašo klientu loku, kuru lokā ir lielākie Baltijas un starptautiskie uzņēmumi. […] Pozitīvi, savlaicīgi un produktīvi. Viņi tiešām panāk sagaidīto rezultātu.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Šo biroju atzinīgi novērtē par tās pūliņiem un radošumu.” (Izdevums “Legal 500”)

Darījumi

 • 16.04.2019

  TGS Baltic palīdzēja atvērt vienu no lielākajiem un modernākajiem iepirkšanās un atpūtas centriem Baltijā - Akropole.

  2019. gada 4. aprīlī viens no lielākajiem un tehnoloģiski modernākajiem iepirkšanās un atpūtas centriem Latvijā - Akropole atvēra durvis apmeklētājiem.
  Akropole ir viens no lielākajiem būvniecības projektiem Latvijā pēdējos gados, kopējie ieguldījumi projekta īstenošanā sasniedza nedaudz vairāk par 180 miljoniem eiro.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "CMA CGM" pārstāvība tiesvedībā un konsultācijas korporatīvo tiesību jomā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "CMA CGM" (pasaulē trešā lielākā un Francijā ievērojamākā konteineru pārvadājumu grupa) korporatīvajos un strīdu atrisināšanas jautājumos saistībā ar darba tiesībām.

 • 01.01.2012

  Darbinieku tiesību aizsardzība

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu lielākajiem energouzņēmumiem Lietuvā par darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem pārvešanu uz citu uzņēmumu saskaņā ar 2001. g. 12. marta Padomes Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā noteikumiem.

 • 01.01.2012

  UAB "G4S Lietuva" – civilstrīdi ar apdrošināšanas sabiedrībām, tiesas izpildītāju un arodbiedrību

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "G4S" (pasaulē lielākā starptautisku drošības risinājumu kompānija) meitas uzņēmumu UAB "G4S Lietuva", veiksmīgi aizstāvot klienta intereses vairākos civilstrīdos.

  Vairāk
 • 01.01.2010

  Konsultācijas uzņēmumu grupai "Barclays" Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Barclays bank" par darbinieku prēmēšanas shēmas paplašināšanu, piemērojot to savas Lietuvas meitas sabiedrības darbiniekiem, kā arī par saistītajiem nodokļu jautājumiem.