Pārstrukturizācija un maksātnespēja

Korporatīvie darījumi un M&A Pārstrukturizācija un maksātnespēja

Firmas sniegtajiem pakalpojumiem ir bijusi izšķiroša nozīme tiesvedības procesos saistībā ar trīs Baltijas valstu banku bankrotu; to kopējais aktīvu apjoms pārsniedza 1,2 miljardus eiro.

Mēs sniegsim jums juridisku palīdzību uzņēmuma finansiālās atlabšanas, kreditoru interešu aizsardzības vai korporatīvās aizsardzības pret kreditoriem lietās, kā arī vadības atbildības un bankrota procedūru izpildes jautājumos.

Mēs palīdzam parādniekiem un kreditoriem aizsargāt savas tiesības un intereses attiecībā uz aktīviem. Tāpat mēs palīdzam iesniegt prasības un nodrošinām aizsardzību pret personiskās atbildības prasībām, kas tiek celtas pret uzņēmumu vadītājiem. Mūsu restrukturizācijas un maksātnespējas speciālisti strādā ciešā sadarbībā ar mūsu banku lietu un finanšu juristiem ar mērķi rast radošus praktiskos risinājumus.

Mums ir unikāla pieredze, ko esam smēlušies sniedzot konsultācijas visās bankrota procedūru jomās, strādājot ar lielākajām bankrota lietām Baltijas valstīs.

 • Birojs “pārsteidz klientus ar savu pilno pakalpojumu klāstu un spēcīgo sniegumu darījumos, kuros iesaistītas vairākas jurisdikcijas, [kā arī] piedāvā elastīgus pārrunu virzītājus, kas padara šo procesu gludu, efektīvu un radošu.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Birojā strādājošie juristi ir ievērojami speciālisti sarežģītu nekustamā īpašuma finansējuma struktūru pārstrukturizācijā.” (Izdevums “Legal 500”)
 • 2013. gadā pabeigtais “Ūkio Bankas” aktīvu sadalīšanas process 800 miljonu eiro vērtībā bija pirmais sava veida darījums Centrālajā un Austrumeiropā.
 • Izpildīta 263 miljonu eiro vērtā maksātnespējīgās Latvijas Krājbankas kredītu portfeļa pārdošana.

Darījumi

 • 17.05.2021

  TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību.

  TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību, ar kuriem tā noraidīja kā nepieņemamas prasības atcelt aktus, ar kuriem ABLV Bank un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA tika atzītas par maksātnespējīgām vai iespējami maksātnespējīgām.

   

  Vairāk
 • 28.02.2014

  AB "Ūkio bankas" aktīvu pārdošana

  2013.gada februārī pret AB "Ūkio bankas" tika uzsākts maksātnespējas administrācijas process sakarā ar tās likviditātes problēmām. 

  Vairāk
 • 01.01.2014

  AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa administratora juridiskais padomnieks

  Advokātu birojs "TGS Baltic" tika norīkots visu AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa juridisko jautājumu risināšanai.

  Vairāk
 • 01.04.2013

  "Labās bankas" (neproblemātisko aktīvu) nodalīšana no "Ūkio bankas" un pārvešana uz "Šiauliu bankas"

  TGS Baltic" konsultēja valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" saistībā ar maksātnespējīgās AB "Ūkio bankas" aktīvu, tiesību un pienākumu nodošanu AB "Šiauliu bankas".

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apdrošināšanas kompensāciju strīdu atrisināšana starp bankrotējušas bankas klientiem (Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds)

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja lielāko bankrotējušās bankas "Snoras" kreditoru valsts uzņēmuma "Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds" strīdos ar bankrotējušās bankas klientiem par apdrošināšanas kompensācijām. Mūsu biroja apkalpotā prasījumu pakete ietvēra 150 civilstrīdus un administratīvos strīdus par kopējo summu – 290 miljoni eiro.

 • 01.01.2012

  "IDS Borjomi beverages" – parāda atgūšana un kompensācijas samaksa

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja pasaulē plaši pazīstamo minerālūdens "Borjomi" ražotāju "IDS Borjomi beverages Co. N.V." civilstrīdos par parādu piedziņu 1,3 miljonu ASV dolāru un 2 031 417 miljonu eiro apmērā.

  Vairāk