''Balto apkaklīšu'' noziegumi un korporatīvā atbilstība

Tiesvedība un šķīrējtiesas ''Balto apkaklīšu'' noziegumi un korporatīvā atbilstība

“Mūsu speciālisti no "Balto apkaklīšu” noziegumu un atbilstības prakses grupas nodrošina juridisko palīdzību uzņēmumiem un privātpersonām, tiem saskaroties ar noziegumiem un izmeklēšanas darbībām, ko veic uzraugošās un tiesībsargājošās iestādes.

Mūsu specializācija ir:

Balto apkaklīšu noziegumi, tostarp:

 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana;
 • korporatīvie noziegumi;
 • konkurences tiesību pārkāpumi;
 • nodokļu krāpšana;
 • muitas noziegumi;
 • korupcija valsts sektorā;
 • valsts amatpersonu izdarītie noziegumi;
 • citi ekonomiska rakstura noziegumi

Pārkāpumi nekustamo īpašumu un būvniecības jomā

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi

Ņemot vērā to, ka biroja sniegtie juridiskie pakalpojumi aptver plašu jautājumu spektru, “Balto apkaklīšu” noziegumu un atbilstības prakses grupa nepieciešamības gadījumā var sadarboties ar citiem biroja speciālistiem, kas darbojas tādās jomās kā, piemēram, nodarbinātība, komerctiesības, maksātnespēja, banku lietas un finanses, konkurence, intelektuālais īpašums, enerģētika, publiskie iepirkumi, būvniecība, farmācija un veselība, apkārtējā vide, darījumi ar nekustamo īpašumu, nodokļu lietas, u.c.

Mūsu labākā prakse ''Balto apkaklīšu'' noziegumos un korporatīvās atbilstības lietās ir:

 • Risku un potenciālo pārkāpumu identificēšana, novērtēšana un konsultāciju sniegšana
 • Politiku un procedūru izstrāde, apmācību organizēšana, iekšējās kontroles veikšana
 • Juridiskās palīdzības sniegšana finanšu un citu likumīgu sankciju gadījumos
 • Aizstāvības un pārstāvības nodrošināšana uzraugošajās un tiesībsargājošās iestādēs, kā arī tiesās

Mūsu speciālisti veic arī iekšējās izmeklēšanas, lai klients varētu būt drošs, ka uzņēmums un tā darbinieki ikdienas darbībā ievēro normatīvās prasības korporatīvā atbilstībā. Veikto izmeklēšanu rezultātā klientam ar mūsu speciālistu profesionālo atbalstu ir iespēja laicīgi identificēt un novērst konstatētās nepilnības, tādā veidā izvairoties no dažādām sankcijām un materiāliem zaudējumiem.

Darījumi

 • 19.08.2020

  TGS Baltic no 2018.-2020.gadam sniedza juridisko palīdzību vairākiem klientiem lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā

  2018. -2020.gadā sniegta juridiskā palīdzība vairākiem klientiem, tostarp Latvijas Republikas kredītiestādei, Latvijas Republikas un ārvalstu (Ukraina, Moldova, Kipra, Britu Virdžīnu salas, Azerbaidžāna, Portugāle, u.c.) rezidentiem - fiziskajām un juridiskajām personām lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā – līdz pat vairāku miljardu apmēram.

 • 01.07.2020

  TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību vadlīniju izstrādē - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem.

  Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prevencijas jautājuma aktualitāti, 2019. - 2020. gadā klientu intereses objekts ir bijis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu - vadlīniju, iekšējo noteikumu, procedūru, izstrāde. Biroja advokāti ir izstrādājuši finanšu institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riski izvērtējumu, politikas un procedūras.

 • 01.02.2020

  TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos

  Juridiskā palīdzība sniegta gan Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā apstrīdot Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu, gan lietas vēlākos posmos veicot nepieciešamās darbības kriminālprocesā, tostarp gatavojot paskaidrojumus iesaldēto un arestēto līdzekļu legalitātes pamatošanai.

 • 01.01.2020

  TGS Baltic advokāti sniedz juridisko palīdzību, tostarp aizstāvību vairākos kriminālprocesos

  TGS Baltic biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību, tostarp aizstāvību, vairākos kriminālprocesos, kur kopējā iesaldēto/arestēto līdzekļu summa pārsniedz 100 miljonus EUR.

 • 01.11.2019

  TGS Baltic sniedz palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

  Laika posmā no 2017.-2020. gadam  juridiskā palīdzība ir sniegta vairākiem klientiem (gan fiziskajām, gan juridiskajām personām) lietās, kas veiktas saistībā ar izvairīšanos no nodokļu samaksas.

  Nereti  šādos kriminālprocesos noziedzīgi nodarījumi kvalificēti gan kā ļaunprātīga izvairīšanās no nodokļu samaksas, gan kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un/vai krāpšana.

 • 31.12.2018

  TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

  Laika posmā no 2018. -2020. gadam tiek sniegta juridiskā palīdzība kriminālprocesā, kurā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tam sekojošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju apsūdzēti vairāku saistītu uzņēmumu valdes locekļi un grāmatvedis. Apsūdzība citstarp ir balstīta uz apsvērumu, ka vairāku saistītu uzņēmumu starpā ir bijuši noslēgti vairāki fiktīvi līgumi, kādu esības rezultātā ir veikts ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekamās bāzes samazinājums.

  Vairāk

Ar nozari saistītā komanda

Kontakti