Strīdu atrisināšana

Tiesvedība un šķīrējtiesas Strīdu atrisināšana

““TGS Baltic” ir birojs, pie kura vērsties sarežģītu civilstrīdu un administratīvo strīdu gadījumā.” Biroja speciālisti “ir sasnieguši nevainojamus rezultātus”, un tie “nemainīgi nodrošina izcilu paveiktā darba kvalitāti”. (Izdevums “Legal 500”)

Strīdi ir pārbaudes laiks mūsu sniegtajām juridiskajām konsultācijām un sastādītajiem līgumiem. Mēs pārstāvēsim jūsu intereses sarežģītās tiesvedības vai ievērojamu parādu summu atgūšanas lietās.

Strīdu atrisināšana ir mūsu biroja prakses stūrakmens. Mēs sniedzam juridisku palīdzību klientiem plašā jautājumu lokā saistībā ar uzņēmējdarbības ar tirdzniecības tiesvedību visu jurisdikciju tiesās. Mēs aktīvi attīstām savas tiesvedības stratēģijas un pārstāvam savu klientu intereses pat vissarežģītākajās lietās.

 • “Klienti sniedz pozitīvas atsauksmes par šiem strīdu atrisināšanas ekspertiem, kas pārvalda vienmērīgu tiesvedības un šķīrējtiesu lietu plūsmu.” Šie speciālisti “ir nepārspējami publisko iepirkumu, konkurences un uzņēmumu apvienošanas un iegādes strīdu jomās”, un “viņi aktīvi pārstāv savus klientus valsts institūcijās”. (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Plaša pieredze strīdu atrisināšanā, pārstāvot klientus konkurences, būvniecības, darba un finansiālo (“balto apkaklīšu”) noziegumu lietās. [...] Novērotāji jo īpaši novērtē spēcīgos argumentus, ar kuriem speciālisti nāk klajā tiesās.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • Pārvaldījis vairāk nekā 200 strīdus saistībā ar bankrotējušajām bankām Baltijā, un sagaidāms, ka pārvaldīto lietu skaits nākotnē turpinās palielināties.

Darījumi

 • 16.08.2022

  TGS Baltic uzvar zaudējumu piedziņas lietā pret būvnieku karteļa dalībnieku SIA VELVE

  TGS Baltic, pārstāvot Rīgas valstspilsētas pašvaldības intereses, uzvar pirmās instances tiesā par zaudējumu piedziņu lietā pret būvnieku karteļa dalībnieku SIA VELVE 3,3 eiro miljonu apmērā. Šī lieta ir pirmā lieta Latvijā, kurā tiesai bija jāvērtē karteļa rezultātā radīto zaudējumu piedziņa, pamatojoties tostarp uz likumdevēja noteikto 10 procentu cenas sadārdzinājuma prezumpciju.

  Vairāk
 • 17.05.2021

  TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību.

  TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību, ar kuriem tā noraidīja kā nepieņemamas prasības atcelt aktus, ar kuriem ABLV Bank un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA tika atzītas par maksātnespējīgām vai iespējami maksātnespējīgām.

   

  Vairāk
 • 29.06.2020

  TGS Baltic veiksmīgi pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta arbitrāžas tiesā.

  TGS Baltic Partnere, Agnese Hartpenga pārstāvēja Latvijas Antidopinga biroju Sporta Arbitrāžas tiesā, lietā CAS2019/A/6328.

  Vairāk
 • 01.01.2014

  AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa administratora juridiskais padomnieks

  Advokātu birojs "TGS Baltic" tika norīkots visu AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa juridisko jautājumu risināšanai.

  Vairāk
 • 01.07.2013

  AB "Lietuvas dujos" saimnieciskās darbības izmeklēšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Enerģētikas ministriju visu instanču tiesās lietā par izmeklēšanu saistībā ar gāzes cenu tarifiem, kurus piemēro koncerna "Gazprom" kontrolētais nacionālais gāzes piegādātājs "Lietuvos dujos", piegādājot gāzi Lietuvai.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Tiesvedība saistībā ar zīmolu "ANIMAL"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" nodrošināja veiksmīgu aizstāvību uztura bagātinātāju ražotājuzņēmumam "Universal nutrition" tiesvedībā par konkurējošas preču zīmes darbības apturēšanu, kurai bija pārāk daudz līdzīgu pazīmju klienta zīmolam.