Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 09.01.2024

  TGS Baltic konsultēja iCotton par EUR 20 miljonu nodrošināto obligāciju emisiju sadarbībā ar Signet Bank

  Baltijas valstu ievērojamais higiēnas preču ražotājs iCotton sadarbībā ar Signet Bank veiksmīgi izdeva nodrošinātās obligācijas par kopējo vērtību 20 miljonu eiro apmērā.  Obligācijas tika piedāvātas investoriem slēgta piedāvājuma veidā un tās tuvākajā laikā plānots iekļaut Nasdaq Riga First North alternatīvajā tirgū.

  Vairāk
 • 14.02.2023

  Baltijas līderis vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes jomā Eco Baltia ienāk obligāciju tirgū.

  Obligāciju dzēšanas termiņš ir līdz trīs gadiem (2026.gada 17.februāris), bet emitentam ir tiesības tās dzēst pirms termiņa – pēc diviem gadiem. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, procentu likme (kupons) 8% apmērā ir fiksēta uz visu obligāciju termiņu.

  Vairāk
 • 17.02.2021

  TGS Baltic palīdzēja Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT un iziešanu no sabiedrībām.

  TGS Baltic palīdzēja KS Overkill Ventures Fund I AIF, kuru pārvalda SIA Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT Inc. / Latvijas sabiedrībā AXDRAFT SIA un iziešanu no šīm sabiedrībām.

  Vairāk
 • 01.04.2013

  "Labās bankas" (neproblemātisko aktīvu) nodalīšana no "Ūkio bankas" un pārvešana uz "Šiauliu bankas"

  TGS Baltic" konsultēja valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" saistībā ar maksātnespējīgās AB "Ūkio bankas" aktīvu, tiesību un pienākumu nodošanu AB "Šiauliu bankas".

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Privātā investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "BaltCap" saistībā ar investīciju fonda "BaltCap private equity fund II" (BPEF II) nodibināšanu, kura mērķis bija sasniegt 100 miljonus eiro lielu finansējuma apjomu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Lidaparātu pārdošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Volito aviation services" un "HSH nordbank AG" par lidaparātu pārdošanu Eiropas atpūtas lidsabiedrībai "Small planet airlines".

 • 01.01.2013

  Šķīrējtiesas lieta par strīdu starp "Putoksnis" akcionāriem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja privātā kapitāla fonda "LitCapital I" pārvaldītāju unikālā šķīrējtiesas procesā pret pārējiem tā ieguldījumu sabiedrības UAB "Putoksnis" akcionāriem.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  AB "AviaAM leasing" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vadošo pārvaldnieku "ING securities S.A." un konsultantu "Rubicon partners corporate finance S.A." par sabiedrības AB "AviaAM leasing" (starptautiska aviācijas holdingsabiedrība) akciju sākotnējo piedāvājumu investoriem Polijā un tās akciju pieņemšanu kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmumu grupas "Orion securities" iekšēja padziļināta izpēte

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veica uzņēmumu grupas "Orion securities" (lielākā nebanku finanšu uzņēmumu grupa Lietuvā) padziļinātu pārbaudi, lai identificētu potenciālos uzņēmējdarbības riskus un izvērtētu, vai uzņēmuma dokumentācijas un saimnieciskās darbības procedūra atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Alternatīvā ieguldījumu fonda nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu grupu " Orion securities" (Lietuvas lielākā nebanku finanšu uzņēmumu grupa, kas sniedz starpniecības pakalpojumus) alternatīvā investīciju fonda "Algoritmiskās tirdzniecības portfelis" (Algorithmic Trading Portfolio) dibināšanas jautājumos.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "Grigiškės" akciju otrreizējais piedāvājums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Grigiškes" (Baltijas valstīs lielākais papīra nozares uzņēmums, kura akcijas kotē AB "NASDAQ OMX Vilnius"), kurš veiksmīgi realizēja savu jaunemitēto akciju otrreizējo publisko piedāvājumu esošajiem akcionāriem un citiem investoriem.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  UAB "Orion asset management" – ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti

  Advokātu birojs "TGS Baltic" caurskatīja licencētās kapitāla pārvaldes sabiedrības UAB "Orion asset management" pārvaldīto dažāda kapitāla apjoma ieguldījumu fondu un sabiedrību dibināšanas dokumentus, lai pārbaudītu katra atbilstību UCITS IV direktīvai (tostarp tiesību aktu īstenošanu), kā arī sagatavoja ieguldītājiem paredzētos pamatinformācijas dokumentus (KIID) par katru sabiedrību kolektīvo ieguldījumu veikšanas nolūkā saskaņā ar 2010.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Viļņas Reģionālā vides aizsardzības departamenta ierosinātie strīdi Lietuvas Republikas Vides ministrijas vārdā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Golf development" vadību vairākās administratīvajās lietās, civillietās un krimināllietās.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  AB "Klaipedos nafta" akciju otrreizējais publiskais piedāvājums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" (viens no lielākajiem termināļiem Baltijas valstīs un viens no modernākajiem termināļiem Eiropā) juridiskā padomnieka funkcijas, klientam piedāvājot jaunemitētās akcijas saviem akcionāriem un reģistrējot tās kotēšanai AB "NASDAQ OMX Vilnius" (Viļņas fondu birža).

  Vairāk
 • 01.01.2011

  Lietuvas AB "Tiltra group" un Polijas "Trakcja polska SA" apvienošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Invalda" un citus AB "Tiltra group" (reģionālā transporta infrastruktūras būvniecības grupa, kura strādā Polijā un Lietuvā) vairākuma akcionārus par AB "Tiltra group" apvienošanu ar "Trakcja polska SA" (vadošā dzelzceļa infrastruktūras būvniecības grupa Polijā, kuras akcijas tiek kotētas Varšavas fondu biržā).

  Vairāk
 • 01.01.2011

  AB "Avia solutions group" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums – pirmais gadījums, kad tika uzsākta Lietuvas uzņēmuma akciju tirgošana ārvalstu fondu biržā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja starpnieku "Dom maklerski BZ WBK S.A." un tā padomnieku "Rubicon partners dom maklerski S.A." saistībā ar AB "Avia solutions group" akciju sākotnējo publisko piedāvājumu investoriem Polijā, un atļaujas saņemšanu uzņēmuma akciju kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

  Vairāk
 • 01.01.2011

  AB "Agrowill group" akciju otrreizējais publiskais piedāvājums – pirmais gadījums, kad tika uzsākta Lietuvas uzņēmuma akciju tirgošana ārvalstu fondu biržā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja "Dom maklerski IDM S.

  Vairāk