Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 15.04.2014

  "Agrowill" un "Baltic champs" uzņēmumu grupu apvienošana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "Baltic champs" (lielākais sēņu audzētājs Baltijas valstīs) par uzņēmuma apvienošanās darījuma ar AB "Agrowill group" (lielākais lauksaimniecības preču ražotājs Lietuvā, kura akcijas ir iekļautas "NASDAQ OMX Vilnius" un Varšavas fondu biržas oficiālajā sarakstā) strukturēšanu un īstenošanu.

  Vairāk
 • 01.01.2014

  AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa administratora juridiskais padomnieks

  Advokātu birojs "TGS Baltic" tika norīkots visu AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa juridisko jautājumu risināšanai.

  Vairāk
 • 01.01.2014

  "Northway Group" – unikāli ilgtermiņa juridiskie risinājumi

  Advokātu birojs "TGS Baltic" ir galvenais uzņēmumu grupas "Northway Group" juridiskais padomnieks.

  Vairāk
 • 01.01.2014

  "Novo nordisk" – medicīnas preču piegādes ķēdes optimizācija Baltijas valstīs

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "Novo nordisk" par medicīnisko produktu piegādes ķēdes reorganizāciju Baltijas valstīs, un sagatavoja attiecīgi nepieciešamos dokumentus.

  Vairāk
 • 01.07.2013

  AB "Lietuvas dujos" saimnieciskās darbības izmeklēšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Enerģētikas ministriju visu instanču tiesās lietā par izmeklēšanu saistībā ar gāzes cenu tarifiem, kurus piemēro koncerna "Gazprom" kontrolētais nacionālais gāzes piegādātājs "Lietuvos dujos", piegādājot gāzi Lietuvai.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "CMA CGM" pārstāvība tiesvedībā un konsultācijas korporatīvo tiesību jomā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "CMA CGM" (pasaulē trešā lielākā un Francijā ievērojamākā konteineru pārvadājumu grupa) korporatīvajos un strīdu atrisināšanas jautājumos saistībā ar darba tiesībām.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultāciju pakalpojumi uzņēmumam "Kimberly Clark" saistībā ar saimnieciskās darbības strukturēšanu Baltijas valstīs

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja personiskās higiēnas preču ražotāju "Kimberly Clark" Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nodokļu un regulējuma jautājumos saistībā ar uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanu Baltijas valstīs.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas Japānas lielākajai bankai "Bank of Tokyo Mitsubishi"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza nodokļu konsultācijas saistībā ar Japānas lielākās bankas "Bank of Tokyo Mitsubishi" pastāvīgas pārstāvniecības nodibināšanu.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas uzņēmumu grupas struktūras reorganizācijas procesā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza nodokļu konsultācijas Igaunijas "Buromaailm" ("Office World") lielveikalu ķēdes operatoram "Infotark" par piemērotāko nodokļu struktūru saistībā ar īpašumtiesību nodošanu Lietuvā, vienlaikus reorganizējot uzņēmumu grupas darbību Baltijas valstīs.

 • 01.01.2013

  Nodokļu konsultācijas saistībā ar holdingsabiedrības nodibināšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja lielāko farmācijas preču izplatītāju Baltijā "Tamro" nodokļu jautājumos, lai noteiktu piemērotāko jurisdikciju holdingsabiedrības dibināšanai Baltijas valstīs. Mūsu biroja juristi veica Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nodokļu un korporatīvo tiesību vides salīdzinošo analīzi ar mērķi sniegt visu trīs jurisdikciju visaptverošu salīdzinājumu, lai pieņemtu informētu lēmumu par to, kura jurisdikcija vislabāk atbilst klienta interesēm.

 • 01.01.2013

  Privātā kapitāla ieguldīšana kafejnīcu ķēdē "Coffee inn"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Coffee inn" (Baltijas valstīs ievērojamākais zīmola kafejnīcu tīkls) un tā akcionārus par kapitāla piesaisti darbības paplašināšanai no vadošās neatkarīgās privātā un riska kapitāla sabiedrības "BaltCap". Naudas līdzekļi, kas piesaistīti no "BaltCap", bija nepieciešami "Coffee inn" darbības paplašināšanai vietējā un starptautiskā mērogā.

 • 01.01.2013

  Uzņēmumu grupas "Orion securities" iekšēja padziļināta izpēte

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veica uzņēmumu grupas "Orion securities" (lielākā nebanku finanšu uzņēmumu grupa Lietuvā) padziļinātu pārbaudi, lai identificētu potenciālos uzņēmējdarbības riskus un izvērtētu, vai uzņēmuma dokumentācijas un saimnieciskās darbības procedūra atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Alternatīvā ieguldījumu fonda nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu grupu " Orion securities" (Lietuvas lielākā nebanku finanšu uzņēmumu grupa, kas sniedz starpniecības pakalpojumus) alternatīvā investīciju fonda "Algoritmiskās tirdzniecības portfelis" (Algorithmic Trading Portfolio) dibināšanas jautājumos.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  "Sicor biotech" – attīstība un regulāras juridiskās konsultācijas

  No 1999.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Uzņēmumu grupas AB "Alita" aizdevuma restrukturizācija

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza konsultācijas ievērojamajai "Swedbank" meitas sabiedrībai "FR&R invest IGA S.A" (otrā lielākā ārvalstu kapitāla banka Lietuvā) par uzņēmumu grupas AB "Alita" (lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Lietuvā) iegādi.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Trešās enerģētikas paketes ieviešana par ES iekšējo gāzes un elektrības tirgu Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju visos jautājumos, kas bija saistīti ar Trešās enerģētikas paketes ieviešanu Lietuvas elektrības un gāzes sektorā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  UAB "Orion asset management" – ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti

  Advokātu birojs "TGS Baltic" caurskatīja licencētās kapitāla pārvaldes sabiedrības UAB "Orion asset management" pārvaldīto dažāda kapitāla apjoma ieguldījumu fondu un sabiedrību dibināšanas dokumentus, lai pārbaudītu katra atbilstību UCITS IV direktīvai (tostarp tiesību aktu īstenošanu), kā arī sagatavoja ieguldītājiem paredzētos pamatinformācijas dokumentus (KIID) par katru sabiedrību kolektīvo ieguldījumu veikšanas nolūkā saskaņā ar 2010.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Ievērojama Lietuvas alkoholisko dzērienu ražotāja akciju kontrolpaketes pārņemšana

  Uzņēmumu grupa AB "Alita" ir viena no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  Sabiedriskas organizācijas "Ekosviesa" nodibināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" īstenoja Elektrisko un elektronisko preču ražotāju un importētāju organizāciju "Ekosviesa" nodibināšanu, kas ir pirmā sava veida organizācija Lietuvā, kuru izveidojuši un nodibinājuši elektronisko preču ražotāji.

  Vairāk