Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 28.02.2014

  AB "Ūkio bankas" aktīvu pārdošana

  2013.gada februārī pret AB "Ūkio bankas" tika uzsākts maksātnespējas administrācijas process sakarā ar tās likviditātes problēmām. 

  Vairāk
 • 01.01.2014

  AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa administratora juridiskais padomnieks

  Advokātu birojs "TGS Baltic" tika norīkots visu AB "Ūkio bankas" maksātnespējas procesa juridisko jautājumu risināšanai.

  Vairāk
 • 01.04.2013

  "Labās bankas" (neproblemātisko aktīvu) nodalīšana no "Ūkio bankas" un pārvešana uz "Šiauliu bankas"

  TGS Baltic" konsultēja valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" saistībā ar maksātnespējīgās AB "Ūkio bankas" aktīvu, tiesību un pienākumu nodošanu AB "Šiauliu bankas".

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apdrošināšanas kompensāciju strīdu atrisināšana starp bankrotējušas bankas klientiem (Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds)

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja lielāko bankrotējušās bankas "Snoras" kreditoru valsts uzņēmuma "Valsts Noguldījumu un investīciju apdrošināšanas fonds" strīdos ar bankrotējušās bankas klientiem par apdrošināšanas kompensācijām. Mūsu biroja apkalpotā prasījumu pakete ietvēra 150 civilstrīdus un administratīvos strīdus par kopējo summu – 290 miljoni eiro.

 • 01.01.2012

  "IDS Borjomi beverages" – parāda atgūšana un kompensācijas samaksa

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja pasaulē plaši pazīstamo minerālūdens "Borjomi" ražotāju "IDS Borjomi beverages Co. N.V." civilstrīdos par parādu piedziņu 1,3 miljonu ASV dolāru un 2 031 417 miljonu eiro apmērā.

  Vairāk