Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 06.09.2019

  TGS Baltic palīdzēja saņemt Latvijas Konkurences Padomes atļauju SmartLynx Airlines īpašnieku maiņai

  TGS Baltic palīdzēja saņemt Latvijas Konkurences Padomes atļauju SmartLynx Airlines īpašnieku maiņai, Procyone FZE iegūstot izšķirošu ietekmi pār Latvijā reģistrēto SIA “Smart Aviation Holding”, kam pieder aviosabiedrība SIA “SmartLynx Airlines”

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Konsultācijas saistībā ar valsts atbalsta piešķiršanu šķidrinātās dabasgāzes terminālim

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Klaipedos nafta" par iespējamajiem sarežģījumiem ar valsts atbalsta piešķiršanu tā attīstītā šķidrinātās dabasgāzes termināļa projektam valsts garantēto kredītu, tirgus nodrošinājuma (off–take) saistību, gāzes tarifu un citu instrumentu veidā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Iespējami ES tiesību pārkāpumi, iesniedzot vietējās likumdošanas grozījumus

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja vairāku veselības aprūpes iestāžu asociācijas, kuras vērsās Eiropas Komisijā ar prasību ierosināt lietu par iespējamiem ES likumdošanas aktu pārkāpumiem, kas rastos līdz ar grozījumu ieviešanu veselības aprūpes nozari regulējošajos Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 • 01.01.2013

  Lietuvas stividoru kompāniju asociācijas pārstāvība saistībā ar Eiropas Komisijas īstenoto izmeklēšanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas stividoru kompāniju asociāciju Eiropas Komisijas ierosinātajā pārkāpuma procedūrā, kura tika veikta ar mērķi izmeklēt aizdomas par nelikumīgu brīvas uzņēmējdarbības ierobežošanu, kas potenciāli pāraugtu nepieciešamībā ieviest sarežģītas izmaiņas likumdošanā, lai saskaņotu ES un vietējos tiesību aktus un aizsargātu pašreizējo ostas aprīkojuma īrnieku tiesisko paļāvību.

 • 01.01.2012

  Konsultācijas Eiropas Investīciju bankai par valsts atbalstu un ES struktūrfondu finansējuma izmantošanu

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Eiropas Investīciju banku valsts atbalsta jautājumos un ES struktūrfonda finansējuma izmantošanu saistībā ar finanšu inženierijas produktu izstrādi ar mērķi atbalstīt 200 miljonu eiro vērto ilgtspējīgas pilsētvides attīstības iniciatīvu "Jessica" (Vienots Eiropas atbalsts ilgtspējīgām investīcijām pilsētās) projekta ietvaros 2007.–2013. g. plānošanas periodā.

 • 01.01.2012

  ES finanšu inženierijas instrumenta "Jessica" ieviešana Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sastādīja pirmo tipveida līgumu, saskaņā, ar kuru EIB īstenos finanšu inženierijas instrumentu "Jessica", izsniedzot līdzekļus Lietuvas bankām ar mērķi piešķirt aizdevumus privātpersonām, lai tie īstenotu mājokļu un studentu kopmītņu renovācijas programmas.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Trešās enerģētikas paketes ieviešana par ES iekšējo gāzes un elektrības tirgu Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju visos jautājumos, kas bija saistīti ar Trešās enerģētikas paketes ieviešanu Lietuvas elektrības un gāzes sektorā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana/saistības ("Viasat world limited")

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja televīzijas sabiedrību "Viasat world limited" un "Viasat AS" (viens no lielākajiem maksas televīzijas kanālu operatoriem Baltijas valstīs) Konkurences padomes veiktajā izmeklēšanā par iespējamu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Šī lieta tika veiksmīgi izbeigta bez sankciju piemērošanas klientiem un oficiāla lēmuma pieņemšanas par tiesību aktu pārkāpumu.

 • 01.01.2012

  Klienta pārstāvība karteļa lietā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Klaipēdas Valsts jūras ostā (Lietuva) nodibinātu trešajām personām piederošu ievērojamu loģistikas un noliktavu uzņēmumu Viļņas Administratīvajā rajona tiesā un Lietuvas Republikas Augstākajā tiesā, kurā klients apstrīdēja Konkurences padomes pieņemto lēmumu par tā iespējamo līdzdalību karteļa vienošanās pastāvēšanā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Bankas pārstāvība karteļa lietas izmeklēšanā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja AB "DNB bankas" (Norvēģijas lielākās finanšu pakalpojumu grupas sabiedrība, kas sniedz finanšu pakalpojumus saviem klientiem 19 pasaules valstīs un ir trešā lielākā banka Lietuvas Republikā) Konkurences padomē saistībā ar izmeklēšanu par iespējami prettiesiski noslēgtu līgumu.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Darbinieku tiesību aizsardzība

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu lielākajiem energouzņēmumiem Lietuvā par darba tiesisko attiecību ar darbiniekiem pārvešanu uz citu uzņēmumu saskaņā ar 2001. g. 12. marta Padomes Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā noteikumiem.

 • 01.01.2012

  UAB "Orion asset management" – ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti

  Advokātu birojs "TGS Baltic" caurskatīja licencētās kapitāla pārvaldes sabiedrības UAB "Orion asset management" pārvaldīto dažāda kapitāla apjoma ieguldījumu fondu un sabiedrību dibināšanas dokumentus, lai pārbaudītu katra atbilstību UCITS IV direktīvai (tostarp tiesību aktu īstenošanu), kā arī sagatavoja ieguldītājiem paredzētos pamatinformācijas dokumentus (KIID) par katru sabiedrību kolektīvo ieguldījumu veikšanas nolūkā saskaņā ar 2010.

  Vairāk