Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 07.09.2022

  TGS Baltic palīdzēja Latvijas vēja un saules enerģijas projektu attīstītājas sabiedrības dalībniekiem un projekta attīstītājiem pārdot 100% sabiedrības daļu Lietuvas sabiedrībai UAB Ignitis renewables.

  1. gada 6. septembrī Latvijas vēja un saules enerģijas projektu attīstītājas sabiedrības dalībnieki parakstīja līgumu par 100%  sabiedrības, kas attīsta vēja un enerģētikas projektu Latvijā, daļu pārdošanu Lietuvas sabiedrībai UAB Ignitis renewables.
  Vairāk
 • 08.08.2022

  TGS Baltic asistēja AS “Latvenergo” kopuzņēmuma ar AS “Latvijas valsts meži” dibināšanā

  TGS Baltic nodrošināja juridisko atbalstu AS “Latvenergo” kopuzņēmuma ar AS “Latvijas valsts meži” izveidošanā. Kopuzņēmuma dibināšanas gaitā TGS Baltic sastādīja dalībnieku līgumu par sadarbību kopuzņēmuma pārvaldībā, kā arī konsultēja saistībā ar konkurences tiesību un valsts komercsabiedrību pārvaldīšanas aspektiem.

  Vairāk
 • 09.06.2022

  TGS Baltic konsultēja uzņēmumu grupu darījumā par SIA SELP kapitāla daļu pārdošanu Taaleri Group un Lords LB aktīvu pārvaldītājam.

  TGS Baltic konsultēja REMG TRADE SIA, EXECUTO SIA un SIA FUTURE FARM 100% SIA SELP kapitāla daļu pārdošanā Taaleri grupai un Lords LB aktīvu pārvaldītājam. Uzņēmums SIA SELP tika izveidots ar mērķi attīstīt un būvēt vēja enerģijas projektu Talsu novadā ar kopējo plānoto pieslēguma jaudu 138 megavati.

  Vairāk
 • 29.10.2020

  TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO)

  TGS Baltic Latvija un Igaunija sniedza juridisko atbalstu globālajiem koordinatoriem un vērtspapīru emisijas organizatoriem saistībā ar vadošās inženierkomunikāciju un atjaunojamo energoresursu sabiedrības Baltijā AB “Ignitis grupe” 20,000,000 akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), kā ietvaros sabiedrība piesaistīja kapitālu 450 miljonu euro apmērā.

  Vairāk
 • 01.03.2014

  Šķīrējtiesas lieta strīdā pret Krievijas gāzes magnātu "Gazprom"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" sadarbībā ar citiem padomniekiem pārstāv Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju Stokholmas šķīrējtiesas institūtā (SCC) uzsāktajā tiesvedībā pret OAO "Gazprom" par tā piemērotajām negodīgām dabasgāzes cenām tirdzniecībā ar Lietuvas Republiku.

  Vairāk
 • 01.07.2013

  AB "Lietuvas dujos" saimnieciskās darbības izmeklēšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Enerģētikas ministriju visu instanču tiesās lietā par izmeklēšanu saistībā ar gāzes cenu tarifiem, kurus piemēro koncerna "Gazprom" kontrolētais nacionālais gāzes piegādātājs "Lietuvos dujos", piegādājot gāzi Lietuvai.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Publiskā iepirkuma strīda par cauruļvadiem atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi atrisināja publisko iepirkumu strīdus starp šķidrinātās gāzes termināļa operatoru "Klaipedos nafta" un konkurējošajiem uzņēmumiem "Kauno dujotiekio statyba" un "PPS pipeline systems GmbH" 29 miljonu eiro vērtībā, kas savukārt ļāva īstenot stratēģisko investīciju projektu bez būtiskiem kavējumiem.

 • 01.01.2013

  "Litgrid" – īpaši sarežģītu strīdu atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru "Litgrid" vairākos īpaši sarežģītos strīdos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (PIS) peļņu, publiskā iepirkuma strīdos saistībā ar uzstādīšanas un modernizācijas pakalpojumu iepirkumu elektriskā starpsavienojuma "NordBalt" izveidei ar Zviedriju, kā arī strīdos ar zemes īpašniekiem par servitūtiem.

 • 01.01.2013

  Strīds starp "Ventus–Nafta" un "Gelvybė"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "PKN Orlen" meitas sabiedrību retā komercstrīdā, kurā mūsu klients – jauns degvielas uzpildes staciju tīkla "Ventus–Nafta" franšīzes īpašnieks – tika apsūdzēts kaitējuma nodarīšanā preču franšīzes tiesību izmantotājam, ieviešot tirgū jaunas "Orlen" preču zīmes pēc iepriekšējā franšīzes īpašnieka iegādes.

 • 01.01.2013

  Apstrīdēts vēja ģeneratoru parku būvniecības tiesiskums – UAB "Naujoji energija"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Naujoji energia" (40MW vēja ģeneratoru parku attīstītājs Lietuvas Republikā) civilstrīdā par vēja ģeneratoru parka būvniecības likumīgumu, kas izcēlās saistībā ar aizdomām par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu vēja ģeneratoru parkam paredzētās izbūves teritorijas detālplānojuma apstiprināšanas procesā, kā arī par to, ka vēja ģeneratoru parka būvatļauja tikusi apstiprināta, pārkāpjot piemērojamo tiesisko regulējumu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Nodokļu strīds par PVN un akcīzes nodokļa piemērošanu petrolejas produktiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vienu no Lietuvas lielākajiem naftas produktu tirdzniecības uzņēmumiem saistībā ar Valsts Nodokļu inspekcijas izvirzīto nodokļu samaksas prasījumu (akcīzes nodoklis un PVN), kura apmērs pārsniedza 4,3 miljonus eiro.

 • 01.01.2013

  Kodoldegvielas uzglabāšanas krātuvju darbības slēgšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ignalinas atomelektrostaciju tās darbības izbeigšanas (slēgšanas) procesā; projekta kopējā vērtība bija 2,9 miljardi eiro.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "Lotos" īstenota naftas atradņu izpēte

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu grupas "Lotos S.A." (viens no lielākajiem jēlnaftas ieguves un pārstrādes nozares un naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Polijā) meitas sabiedrību Lietuvā AB "Lotos geonafta" teritoriālā plānojuma jautājumos saistībā ar jauna naftas izpētes projekta īstenošanu Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Pastāvīga "PKN Orlen" meitas uzņēmuma Lietuvā pārstāvība pārrunās par zemes un ēku iegādi uzņēmējdarbības attīstības nolūkā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "Ventus–Nafta" un tā akcionāru "PKN Orlen" vairākos jautājumos par darījumiem ar nekustamo īpašumu saistībā ar tam piederošā degvielas uzpildes staciju tīkla paplašināšanu Lietuvā, t.i., jaunu degvielas uzpildes staciju būvniecību, tostarp zemes iegādi un tās regulējumu, kā arī bīstamu objektu (piemēram, degvielas uzpildes staciju) attīstīšanu apdzīvotu masīvu tuvumā.

 • 01.01.2013

  Konsultācijas uzņēmumam "BW capital" par saules spēkstacijas projekta iegādi

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja nekustamā īpašuma privātā kapitāla uzņēmumu "BW capital" saules spēkstacijas projekta iegādes jautājumos.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Trešās enerģētikas paketes ieviešana par ES iekšējo gāzes un elektrības tirgu Lietuvā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju visos jautājumos, kas bija saistīti ar Trešās enerģētikas paketes ieviešanu Lietuvas elektrības un gāzes sektorā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Atomelektrostacijas tehniskā negadījuma rezultātā radušos zaudējumu kompensācija (Ignalinas atomelektrostacija)

  ES fondu finansētā Ignalinas atomelektrostacijas darbības izbeigšanas procedūra nenoritēja saskaņā ar izstrādāto grafiku tādēļ, ka pastāvēja dažādas nesaskaņas ar darbuzņēmēju.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  AB "Klaipėdos nafta" – kompensācijas par līguma izbeigšanu izmaksa

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja AB "Klaipėdos nafta" (viens no modernākajiem jēlnaftas un vieglo un smago naftas produktu termināļu operatoriem Eiropā) civilstrīdā ar naftas tranzīta produktu pārvadājumu aģentu UAB "Naftos grupe" par pakalpojumu līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju.

 • 01.01.2012

  Peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas noma

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja klienta vadošā juridiskā padomnieka pienākumus par peldošas iekārtas fraktēšanas līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku (Time Charter Party) attiecībā uz jaunuzbūvētās peldošās uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) nomu ar mērķi importēt šķidrinātu dabasgāzi Lietuvā.

  Vairāk