Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 01.01.2014

  Šķidrinātās dabasgāzes terminālis – publiskais iepirkums

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pilda vadošā juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar AB "Klaipedos nafta" īstenoto šķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta attīstību, tostarp konsultē publiskā iepirkuma jautājumos.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Pētniecības un attīstības projekts sadarbībā ar korporāciju "IBM"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošo Lietuvas Pētniecības centru kopprojektā ar "IBM research" kopīgi izstrādātu intelektuālo produktu komercializācijas un to intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nolūkā. Mūsu advokātu birojs konsultēja Ekonomikas ministriju un klientu dažādos jautājumos, kas bija saistīti ar līgumiskajām attiecībām, publisko iepirkumu, kā arī ES finansējumu, un pētniecību un attīstību.

 • 01.01.2013

  Publiskā iepirkuma strīda par cauruļvadiem atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" veiksmīgi atrisināja publisko iepirkumu strīdus starp šķidrinātās gāzes termināļa operatoru "Klaipedos nafta" un konkurējošajiem uzņēmumiem "Kauno dujotiekio statyba" un "PPS pipeline systems GmbH" 29 miljonu eiro vērtībā, kas savukārt ļāva īstenot stratēģisko investīciju projektu bez būtiskiem kavējumiem.

 • 01.01.2013

  "Litgrid" – īpaši sarežģītu strīdu atrisināšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru "Litgrid" vairākos īpaši sarežģītos strīdos par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (PIS) peļņu, publiskā iepirkuma strīdos saistībā ar uzstādīšanas un modernizācijas pakalpojumu iepirkumu elektriskā starpsavienojuma "NordBalt" izveidei ar Zviedriju, kā arī strīdos ar zemes īpašniekiem par servitūtiem.

 • 01.01.2013

  Ingnalinas atomelektrostacija – veiksmīgi atrisināts publiskā iepirkuma strīds

  Advokātu birojs "TGS Baltic" izveidoja publisko iepirkumu juridisko praksi, veiksmīgi aizstāvot Ingalinas atomelektrostaciju Augstākajā tiesā strīdā ar darbuzņēmēju, kurš prasīja klientam maksāt 9000 reižu lielāku maksu nekā sākotnēji bija noteikts līgumā.

 • 01.01.2012

  Peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas noma

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja klienta vadošā juridiskā padomnieka pienākumus par peldošas iekārtas fraktēšanas līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku (Time Charter Party) attiecībā uz jaunuzbūvētās peldošās uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) nomu ar mērķi importēt šķidrinātu dabasgāzi Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  "Horiba Europe GmbH" – publiskā iepirkuma lieta

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja "Horiba Europe GmbH" civillietā par publiskā iepirkuma līguma piešķiršanu. Klients bija piedalījies Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras rīkotajā publiskā iepirkuma konkursā un uzvarējis tajā. Taču tiesā tika apstrīdēta konkursa dokumentācijas atbilstība iepirkuma dokumentācijai izvirzītajām prasībām. Tiesa šo prasību noraidīja.