Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

 • 19.01.2024

  TGS Baltic palīdzēja SIA “Lielais lauks” pārdot stratēģiski svarīgu zemes gabalu SIA “Kinetics Nail Systems” jaunās rūpnīcas būvniecībai.

  2024.gada 11.janvārī SIA “Lielais lauks” pabeidza jaunās rūpnīcas būvniecībai nozīmīga stratēģiska zemes gabala (3.1858 ha) pārdošanu SIA “Kinetics Nail Systems”. Darījuma vērtība ir EUR 460,000.

  Vairāk
 • 21.10.2019

  TGS Baltic sadarbībā ar Baker McKenzie palīdzēja vadošajam pasaules augstākā līmeņa skolu koncernam Inspired Lielbritānijas vadošā skolu koncerna King’s College iegādē.

  TGS Baltic sadarbībā ar Baker McKenzie palīdzēja vadošajam pasaules augstākā līmeņa skolu koncernam Inspired darījumā, ar kuru Lielbritānijas vadošais skolu koncerns King’s College pievienojas Inspired.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Šķidrinātās dabasgāzes projekta īstenošana – viens no apjomīgākajiem un nozīmīgākajiem Lietuvā īstenotajiem enerģētikas projektiem

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" vadošā juridiskā padomnieka pienākumus 700 miljonus eiro vērtā šķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstības, ostas aprīkojuma, jūras infrastruktūras un gāzes vada projektā, kas kopumā bija visapjomīgākais stratēģisko investīciju projekts Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Starptautiska konteineru loģistikas sadales centra attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja ERAB un "SEB bank" par finansējumu stividoru kompānijai LKAB "Klaipedos smelte" 65 miljonu eiro apmērā, kura mērķis bija attīstīt starptautisko konteineru loģistikas centru.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Apstrīdēts vēja ģeneratoru parku būvniecības tiesiskums – UAB "Naujoji energija"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja UAB "Naujoji energia" (40MW vēja ģeneratoru parku attīstītājs Lietuvas Republikā) civilstrīdā par vēja ģeneratoru parka būvniecības likumīgumu, kas izcēlās saistībā ar aizdomām par piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu vēja ģeneratoru parkam paredzētās izbūves teritorijas detālplānojuma apstiprināšanas procesā, kā arī par to, ka vēja ģeneratoru parka būvatļauja tikusi apstiprināta, pārkāpjot piemērojamo tiesisko regulējumu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Izmaiņas likumdošanā saistībā ar Eiropas dzelzceļa projektu "Rail Baltica"

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB "Lietuvos geležinkeliai" un tā uzdevumā sastādīja likumprojektus, kurus bija nepieciešams pieņemt, lai pienācīgi īstenotu 1,5 miljardus eiro vērto "Rail Baltica" projektu.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Kodoldegvielas uzglabāšanas krātuvju darbības slēgšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Ignalinas atomelektrostaciju tās darbības izbeigšanas (slēgšanas) procesā; projekta kopējā vērtība bija 2,9 miljardi eiro.

  Vairāk
 • 01.01.2013

  Uzņēmuma "Lotos" īstenota naftas atradņu izpēte

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu grupas "Lotos S.A." (viens no lielākajiem jēlnaftas ieguves un pārstrādes nozares un naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Polijā) meitas sabiedrību Lietuvā AB "Lotos geonafta" teritoriālā plānojuma jautājumos saistībā ar jauna naftas izpētes projekta īstenošanu Lietuvā.

  Vairāk
 • 01.01.2012

  Konsultācijas teritoriālā plānojuma un regulējuma jautājumos

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja uzņēmumu "LitPol Link sp.

  Vairāk
 • 01.01.2011

  Vēja ģeneratoru parku attīstīšana

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AS "Nelja energia" (viens no ievērojamākajiem vēja ģeneratoru parku attīstītājiem Baltijas valstīs) un tā meitas sabiedrības dažādos regulējuma (atļaujas, licences, piekļuve tīklam, u.c.) un līgumattiecību (līgumi ar ģeneratoru ražotājiem, tīklu operatoriem un elektroenerģijas pircējiem) jautājumos.