AB "AviaAM leasing" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums

01.01.2013 AB "AviaAM leasing" akciju sākotnējais publiskais piedāvājums

Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vadošo pārvaldnieku "ING securities S.A." un konsultantu "Rubicon partners corporate finance S.A." par sabiedrības AB "AviaAM leasing" (starptautiska aviācijas holdingsabiedrība) akciju sākotnējo piedāvājumu investoriem Polijā un tās akciju pieņemšanu kotēšanai Polijas regulētajā tirgū (Varšavas fondu biržā).

Šis publiskais piedāvājums, kura vērtība pārsniedza 112 miljonus Polijas zlotu, bija ievērojamākais ārvalstu akciju sākotnējais piedāvājums un kopumā otrais apjomīgākais akciju piedāvājums Varšavas fondu biržā 2013. gadā.

Šajā procesā mūsu biroja juristi bija atbildīgi par projekta vadību, un viņi konsultēja Lietuvas likumdošanas jautājumos. Mūsu birojs strukturēja akciju piedāvājumu, sastādīja AB "AviaAM leasing" akciju prospektu un organizēja to iekļaušanu Polijas regulētajā akciju tirgū, kā arī sastādīja visus ar šo projektu saistītos dokumentus, pārstāvēja "AviaAM leasing" Lietuvas centrālajā bankā un Lietuvas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kā arī kārtoja visas nepieciešamās ar akciju sākotnējo publisko piedāvājumu saistītās formalitātes.