AB "Lietuvas dujos" saimnieciskās darbības izmeklēšana

01.07.2013 AB "Lietuvas dujos" saimnieciskās darbības izmeklēšana

Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Enerģētikas ministriju visu instanču tiesās lietā par izmeklēšanu saistībā ar gāzes cenu tarifiem, kurus piemēro koncerna "Gazprom" kontrolētais nacionālais gāzes piegādātājs "Lietuvos dujos", piegādājot gāzi Lietuvai.

Mūsu birojs veica sākotnēju uzņēmuma dokumentācijas padziļinātu izpēti, lai pamatotu prasījumu, kā arī sagatavoja metodiku uzņēmuma īstenotās saimnieciskās darbības un cenu strukturēšanas izmeklēšanai.

Šī lieta bija pirmais liela mēroga uzņēmuma korporatīvās izmeklēšanas gadījums Lietuvā. Mūsu birojs sastapās ar unikāliem izaicinājumiem, analizējot un pierādot to, ka AB "Lietuvos dujos" vadība ir nepienācīgi pildījusi pilnvarnieka pienākumus attiecībā pret savu lielāko akcionāru OAO "Gazprom" pārrunās par dabasgāzes importēšanas un piegādes noteikumiem. Tāpat mēs ievācām pierādījumus un argumentus par konkrētu būvniecības projektu nelabvēlīgo ietekmi uz AB "Lietuvos dujos". Lietas sarežģītais raksturs noteica to, ka tās izskatīšana pirmās instances tiesā ilga pusotru gadu, kura laikā notika 15 tiesas sēdes.