AB "Ūkio bankas" aktīvu pārdošana

28.02.2014 AB "Ūkio bankas" aktīvu pārdošana

2013.gada februārī pret AB "Ūkio bankas" tika uzsākts maksātnespējas administrācijas process sakarā ar tās likviditātes problēmām. 

Pēc AB "Ūkio bankas" darbības izbeigšanas tika noslēgta vienošanās ar valsts uzņēmumu "Valsts Noguldījumu un ieguldījumu apdrošināšanas fonds" (Deposit and investment insurance fund) un AB "Šiauliu bankas" (lietuviešu banka, kuras vairākuma akcionāru sastāvā ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB)) ar kuras stāšanos spēkā AB "Šiauliu bankas" pārņem visus valsts apdrošinātos depozītus un attiecīgo aktīvu apjomu (kopējā vērtība – aptuveni 780 miljoni eiro) no AB "Ūkio bankas".

AB "Ūkio bankas" tika piešķirtas opcijas tiesības (call option) atpirkt AB "Šiauliu bankas" pārņemtos aktīvus, tostarp aizdevumus, nekustamos īpašumus, ieguldījumus dzīvības apdrošināšanas un finanšu līzinga sabiedrībās, kā arī tiesības pārdot šos aktīvus tālāk strukturētās izsolēs augstākās cenas piedāvātājam.

Advokātu birojs "TGS Baltic" sniedza juridisku atbalstu bankai, veicot opcijas aktīvu pārdevēja uzticamības pārbaudi, un strādāja ar visiem jautājumiem, kas bija saistīti ar šo darījumu. Pašu darījumu vadīja "Summa advisors" (investīciju banku sabiedrība). Šis darījums rosināja plašu interesi tirgū, jo tā ietvaros tika saņemti 18 nesaistošie un četri galēji saistošie pretendentu piedāvājumi. Darījuma izpilde tika atlikta tā īstenošanas nobeiguma posmā, jo pretendentu piedāvātā cena neatbilda AB "Ūkio bankas" sagaidītajam cenu līmenim.