Aizdevuma līgums ar EIB par šķidrinātās gāzes termināļa izbūvi

01.07.2013 Aizdevuma līgums ar EIB par šķidrinātās gāzes termināļa izbūvi

Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar Eiropas Investīciju bankas piešķirtā kredīta 87 miljonu eiro apmērā nodrošināšanu ar mērķi finansēt pusi (50%) šķidrinātās dabasgāzes projekta attīstīšanas izmaksu.

Tāpat mūsu birojs konsultēja AB "Klaipedos nafta" par valsts garantijas saņemšanu projekta saistību izpildes nodrošināšanas nolūkā.

AB "Klaipedos nafta" ir valsts uzņēmums, kas īsteno šķidrinātās gāzes termināļa izbūves projektu. Šis projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt dabas gāzes avotu piegādes stabilitāti un diversifikāciju Lietuvā. Projektu atbalsta Lietuvas Republikas valdība, un tam ir piemērots valsts mēroga ekonomiskas nozīmes statuss.