Bankas garantija šķidrinātās gāzes termināļa būvniecības projektā

31.01.2014 Bankas garantija šķidrinātās gāzes termināļa būvniecības projektā

Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar pirmā pieprasījuma bankas garantijas nodrošināšanu 50 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai nodrošinātu AB "Klaipedos nafta" saistību izpildi saskaņā ar līgumu par sadarbības principiem (charter agreement) (peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) noma), kas bija noslēgts par šķidrinātās gāzes termināļa izbūvi.

AB "Klaipedos nafta" ir valsts uzņēmums, kas īsteno šķidrinātās gāzes termināļa izbūves projektu. Šis projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt dabas gāzes avotu piegādes stabilitāti un daudzējādību Lietuvā. Projektu atbalsta Lietuvas Republikas valdība, un tam ir piemērots valsts mēroga īpašas ekonomiskās nozīmes statuss.