ES finanšu inženierijas instrumenta "Jessica" ieviešana Lietuvā

01.01.2012 ES finanšu inženierijas instrumenta "Jessica" ieviešana Lietuvā

Advokātu birojs "TGS Baltic" sastādīja pirmo tipveida līgumu, saskaņā, ar kuru EIB īstenos finanšu inženierijas instrumentu "Jessica", izsniedzot līdzekļus Lietuvas bankām ar mērķi piešķirt aizdevumus privātpersonām, lai tie īstenotu mājokļu un studentu kopmītņu renovācijas programmas.

EIB izmanto šo līguma paraugu "Jessica" iniciatīvas ietvaros finansēto projektu īstenošanā, realizējot studentu kopmītņu renovācijas programmas citās ES dalībvalstīs.

Mūsu birojs asistēja EIB pārrunās un tipveida līgumu grozījumu sastādīšanā, pielāgojot tos dažādajiem mājokļu renovācijas programmu īstenošanas faktiskajiem apstākļiem un tiesiskajai videi.