Izmaiņas likumdošanā saistībā ar Eiropas dzelzceļa projektu "Rail Baltica"

01.01.2013 Izmaiņas likumdošanā saistībā ar Eiropas dzelzceļa projektu "Rail Baltica"

Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja Lietuvas dzelzceļa uzņēmumu AB "Lietuvos geležinkeliai" un tā uzdevumā sastādīja likumprojektus, kurus bija nepieciešams pieņemt, lai pienācīgi īstenotu 1,5 miljardus eiro vērto "Rail Baltica" projektu.

Šā projekta mērķis ir izveidot dzelzceļa savienojumu starp Somiju, Baltijas valstīm un Poliju, kā arī uzlabot dzelzceļu tīkla savienojumus Eiropā.

Darba uzdevums ietvēra normatīvās bāzes izveidi projekta īstenošanai, sākot ar būvniecības jautājumus regulējošo likumprojektu izstrādi un beidzot ar valdības juridisko dokumentu sastādīšanu attiecīgo likumprojekta pienācīgas spēkā esamības nodrošināšanai.