Jaunu tehnoloģiju kopīga pētniecība un attīstīšana

01.01.2012 Jaunu tehnoloģiju kopīga pētniecība un attīstīšana

Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja vairākas Lietuvas Republikas ministrijas par kopējās pētniecības un attīstības līgumiem nanotehnoloģiju un veselības aprūpes jomā.

Galvenie klientam nodrošinātie juridiskie pakalpojumi ietvēra konsultācijas par intelektuālā īpašuma līdzīpašnieku tiesībām, jauno tehnoloģiju un izgudrojumu aizsardzību un turpmāku komercializāciju, zināšanu koplietošanu ar citām zinātnes un pētniecības iestādēm, finansējuma piesaistīšanu pētniecībai un attīstībai no ES struktūrfondiem, kā arī valsts atbalsta jautājumiem saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām.