Konsultācijas saistībā ar valsts atbalsta piešķiršanu šķidrinātās dabasgāzes terminālim

01.01.2013 Konsultācijas saistībā ar valsts atbalsta piešķiršanu šķidrinātās dabasgāzes terminālim

Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja AB "Klaipedos nafta" par iespējamajiem sarežģījumiem ar valsts atbalsta piešķiršanu tā attīstītā šķidrinātās dabasgāzes termināļa projektam valsts garantēto kredītu, tirgus nodrošinājuma (off–take) saistību, gāzes tarifu un citu instrumentu veidā.

Tāpat mūsu birojs pārstāvēja klienta intereses attiecībās ar valsts iestādēm un Eiropas Komisiju.

AB "Klaipedos nafta" ir valsts uzņēmums, kas īsteno šķidrinātās gāzes termināļa izbūves projektu. Šis projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt dabas gāzes avotu piegādes stabilitāti un daudzējādību Lietuvā. Projektu atbalsta Lietuvas Republikas valdība, un tam ir piemērots valsts mēroga īpašas ekonomiskas nozīmes statuss.