Legal 500: TGS Baltic – visaugstāk novērtētais (Tier 1) advokātu birojs

26.04.2018 Legal 500: TGS Baltic – visaugstāk novērtētais (Tier 1) advokātu birojs

Legal 500 piešķīris TGS Baltic Latvijas birojam visaugstāko novērtējumu (Tier 1) trijās advokātu biroja prakses jomās: komerctiesības un M&A (uzņēmumu apvienošana un iegāde), strīdu risināšana un nodokļu tiesības. Novērtējums veikts, pamatojoties uz klientu atsauksmēm, neatkarīgu ekspertu viedokli un lielākajiem darījumiem, kuros iesaistījies advokātu birojs. 

Kopumā no TGS Baltic Latvijas biroja Legal 500 augstu novērtējis 4 juristus. Par vadošo speciālistu komerctiesību un M&A jomā atzīta partnere Andra Rubene, savukārt, par nākamās paaudzes juristiem atzīti asociētais partneris Nauris Grigals (komerctiesības un M&A, nodokļu tiesības), vecākā juriste Alise Eljašāne (banku un finanšu tiesības) un nodokļu speciālists Rūdolfs Vilsons (nodokļu tiesības).