Peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas noma

01.01.2012 Peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas noma

Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja klienta vadošā juridiskā padomnieka pienākumus par peldošas iekārtas fraktēšanas līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku (Time Charter Party) attiecībā uz jaunuzbūvētās peldošās uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) nomu ar mērķi importēt šķidrinātu dabasgāzi Lietuvā.

Līguma noslēgšanas nolūkā tika rīkots starptautisks publiskais konkurss. Šā mērķa sasniegšanai tika organizēta pārrunu procedūra ar oficiālu uzvarētāja paziņošanu publiski.

Mūsu darba uzdevums bija sniegt konsultācijas visos darījuma jautājumos, ietverot publiskā iepirkuma procedūras koncepcijas izvēli, konkursa dokumentu sastādīšanu, juridiskā atbalsta nodrošināšanu procedūras gaitā, kā arī klienta pārstāvību pārrunās ar potenciālajiem piegādātājiem.

Konkursa rezultātā tika noslēgts peldošas iekārtas fraktēšanas līgums uz 10 gadiem ar iespējām tā darbības beigās iegādāties līguma priekšmetu. Publiski izsludinātais darījuma apjoms pārsniedza 1,8 miljardus litu.