Sabiedriskas organizācijas "Ekosviesa" nodibināšana

01.01.2011 Sabiedriskas organizācijas "Ekosviesa" nodibināšana

Advokātu birojs "TGS Baltic" īstenoja Elektrisko un elektronisko preču ražotāju un importētāju organizāciju "Ekosviesa" nodibināšanu, kas ir pirmā sava veida organizācija Lietuvā, kuru izveidojuši un nodibinājuši elektronisko preču ražotāji.

Organizācijas vadošie dibinātāji un dalībnieki ir koncerni "Osram", "Philips" un "General electric", un tās dibināšanas mērķis ir izveidot uzticamu un atbilstošu spuldžu atkritumu savākšanas sistēmu. Darba uzdevums ietvēra organizācijas regulāru konsultēšanu par dažādiem regulējuma jautājumiem, tostarp priekšlikumiem grozījumu ieviešanai likumdošanā ar mērķi nodrošināt spuldžu atkritumu efektīvu savākšanu un utilizāciju.